NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Seminar om eldre-ekskludering

NOVA og HIOA arrangerer seminar om ekskludering av eldre 9. mars 2017 i Oslo.

NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) arrangerer “policy workshop” i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole i Oslo. Møtet finner sted 9. mars, kl. 13.30-17, i NOVAs lokaler i Pilestredet 32 (store auditorium). Møtet er åpent for alle og omhandler “Old-age exclusion from social relations and how to reduce it”.

Møtet holdes av COST-action programmet om “Social exclusion of older adults”.
Mer informasjon om dette programmet her: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15122

Program for møtet:

13.30 Åpning ved direktør Kåre Hagen, SVA, HiOA

13.45 COST-mål, Dr. Kieran Walsh, Chair of the COST action

13.55 Generell introduksjon til “Exclusion from social relations), Marja Aartsen, NOVA

14.05 Exclusion from social relations, what do(n’t) we know, Prof. Jenny Gierveld

14.35 Policy perspectives on exclusion form social relations, Maciej Kucharczyk, Policy Director Age Platform Europe

15.05 Kaffe, te

15.35 Presentasjoner fra arbeidsgruppene

16.45-17.15 Felles diskusjon med publikum

 

 

 

Publisert av:

user
thomas