NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

NorLAGs tredje datainnsamling er i gang

Spørreundersøkelsen for Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) har nå startet opp og vil pågå fram til sommeren 2017. Dette er tredje gang det samles inn data.

NorLAG er en landsomfattende studie av midtlivet og eldre år. Studien gir økt kunnskap om variasjon og endring gjennom livet ved å studere atferd og overganger på sentrale livsområder som arbeid og pensjonering, familie og generasjoner, helse og omsorg, mestring og livskvalitet.

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus som er ansvarlig for NorLAG-studien. Statistisk sentralbyrå står for gjennomføringen av spørreundersøkelsene. De to tidligere rundene med datainnsamling fant sted i 2002-2003 og i 2007-2008. Når vi nå samler inn data på nytt, kontaktes alle som har deltatt tidligere.

For å få så sikker kunnskap som mulig, er vi avhengige av at alle deltar. Vi håper derfor at alle dere som er valgt ut blir med og svarer på spørsmålene våre også denne gangen. Intervjuundersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven. Informasjonen som samles inn blir kun brukt til forskning og statistikk og det vil aldri framgå hva enkeltpersoner har svart.

Studier der de samme personer følges over tid er viktige for å få kunnskap om hvordan liv endres og om hvordan hendelser på et tidspunkt kan få betydning senere. NorLAG studien gjør det for eksempel mulig å se på hvordan helsen endrer seg over tid, hvorvidt pensjoneringsplaner stemmer med faktisk yrkesavgang, om det å gi omsorg har betydning for velvære, hvorvidt yrkesavgang påvirker helse og livskvalitet og mye mer.

Resultatene fra NorLAG publiseres i vitenskapelige publikasjoner, rapporter og gjennom faglige foredrag. Funnene gir viktig kunnskap for politikere og planleggere når de skal utforme tiltak som berører blant annet boforhold, familieliv, helse- og omsorgstjenester, arbeidsforhold og pensjon. Data og resultater fra undersøkelsen brukes også i undervisning på universitet og høgskoler.

Den tredje runden med datainnsamling som nå gjennomføres blir finansiert av Norges forskningsråd, Statens seniorråd, Helse- og omsorgsdepartementet, Husbanken og NOVA.

Her på hjemmesiden til NorLAG kan du lese mer om resultater fra de tidligere rundene med datainnsamling.

Se også Statistisk sentralbyrås informasjonsbrosjyre om spørreundersøkelsen: ssb.no/norlag-svar

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer:

Forskningsdirektør Britt Slagsvold: britt.slagsvold@nova.hioa.no

Forskningsleder Marijke Veenstra: marijke.veenstra@nova.hioa.no

Publisert av:

user
thomas