NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

NSA-seminar om livskvalitet

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte seminar om sykdomsbyrde, sosial ulikhet og livskvalitet 31. mai på Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

PROGRAM

Kl. 16.30-16.35
Introduksjon ved Bjørn Heine Strand, forsker ved Folkehelseinstituttet og styremedlem i NSA

Kl. 16.35-17:00
Utdanningsforskjeller i forventet levealder blant eldre ved Jonas Kinge, forsker ved Folkehelseinstituttet, senter for sykdomsbyrde og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Kl. 17.00-17:25
Sykdomsbyrde hos eldre ved Vegard Skirbekk, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia University, New York, USA.

Kl. 17.25-17:50
Livskvalitet eldre år ved Thomas Hansen, Forsker I ved NOVA/HiOA, seksjon for Aldersforskning og boligstudier.

Kl. 17.50-18:00
Oppsummering ved Marijke Veenstra, forskningsleder ved NOVA/HiOA og styreleder i NSA

Publisert av:

user
thomas