NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Slapp gjennom nåløyet

Prosjektet ACCESS Life Course som er ledet ved forskningsinstituttet NOVA ved HiOA er ett av de 19 miljøene som slapp gjennom nåløyet i konkurransen om strategiske investeringer.

Dette er den femte gangen at Forskningsrådet deler ut penger til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur – en tildeling som gjøres en gang annethvert år.

Hard konkurranse

Forskningsrådet skriver på sine sider at konkurransen var svært hard – hele 92 prosjekter søkte i denne runden om til sammen 5,7 milliarder kroner.

NOVA ved HiOA har fått penger fra Infrastrukturprogrammet ved Norges forskningsråd for å tilrettelegge data fra den Norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) for forskning og forskere innenfor samfunnsvitenskap, helse, livsløps- og aldersforskning.

Infrastrukturen, som har navnet ACCESS Life Course, vil være en infrastruktur for vitenskapelige databaser bestående av longitudinelle, samfunnsvitenskapelige surveydata, kombinert med årlige registerdata (2002-2022). NOVA søkte om i alt 11,8 millioner kroner.

Innsikt i demografisk endring

Dataene bidrar til å gi bedre innsikt i konsekvensene av langsiktige demografiske endringer. Blant annet kan de belyse hvilke muligheter og begrensninger den aldrende befolkningen representerer når det kommer til utvikling og planlegging av sosial- og velferdstjenester. Temaområdene dataene sentrerer rundt er arbeid og pensjonering, familie, generasjoner og omsorg, mental helse og livskvalitet, helse og helseatferd samt lokalmiljø og sosial integrasjon.

Betyr mye

Marijke Veenstra. Foto: StudioVest/NOVA

Marijke Veenstra. Foto: StudioVest/NOVA

– Vi er selvsagt veldig glade for denne beskjeden. Det er en bekreftelse på at infrastrukturmidlene vi har mottatt tidligere og de investeringene vi har gjort ved NOVA har båret frukter. Samtidig gir den nye tildelingen oss en mulighet til å legge forholdene til rette for at flere forskere og forskningsmiljøer kan ta i bruk disse dataene, forteller forskningsleder og prosjektleder Marijke Veenstra.

Et femårig prosjekt

Etableringen av infrastrukturen skjer over en fem-års periode og består av fire steg: databehandling, dokumentasjon, datadeling og arkivering og brukerinvolvering. Slik behandling og deling av data bidrar til å fremme et datasett og et forskningsområde langt utover det en forskningsgruppe kan få til alene.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er organisert som et konsortium mellom NOVA og NDS. I tillegg vil det være nært samarbeid med forskere og professorer fra ulike disipliner ved HiOA (Fakultet for helsefag og Fakultet for samfunnsvitenskap), UiO, UiB og UiA.

Les mer om ACCESS Life Course

Finn ut hvilke andre forskningsmiljøer som fikk tildelt infrastrukturmidler på Forskningsrådets nettside.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar