NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

NorLAG-forskere på IAGG World Congress

Tre NOVA-forskere presenterte forskning på verdenskongressen i gerontologi og geriatri i San Fransisco 23-27. juli.

Fra NOVA deltok Katharina Herlofson, Marja Aartsen og Marijke Veenstra, alle fra Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA.

Følgende tre papers ble presentert:

The Norwegian Longitudinal Study on Life Course, Ageing and Generation (NorLAG). Katharina Herlofson, Marijke Veenstra & Marja Aartsen.

Caring for Ageing Parents—Gender Inequalities in a Gender-Equal Welfare State?
Katharina Herlofson, Marijke Veenstra, Hanna Vagen Nordbo

Is Quality or Quantity of the Social Network a Pathway From SEP to Health in Older Men and Women?
Marja Aartsen, Marijke Veenstra

 

Publisert av:

user
thomas

Skriv en kommentar