NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Fullført datainnsamling

Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

Datainnsamlingen til tredje runde av NorLAG-undersøkelsen er nå fullført. Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført over 6000 intervjuer, hvilket gir en svarprosent på nesten 70%.

Data ble samlet inn gjennom telefonintervju og (deretter) et web-basert spørreskjema. De som ønsket det, fikk besvare et postalt spørreskjema fremfor det web-baserte. Bruttoutvalget besto av personer over 50 år som hadde deltatt i NorLAG1 (2002/2003) og/eller NorLAG2 (2007/2008). Drøye 6000 personer, og noen flere kvinner enn menn, gjennomførte telefonintervjuet. Svarprosenten var også noe høyere blant de under 75 år enn blant de eldste.

Av de 5000, besvarte om lag 4500 personer (74%) også web(post)-skjemaet.

Arbeidsgruppen bak NorLAG er svært fornøyd med deltakelsen og gjennomføringen av datainnsamlingen.

Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å svare, og alle, ikke minst intervjuerne hos SSB, som har sørget for at denne datainnsamlingen kom i boks.

 

Publisert av:

user
thomas