NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

ACCESS kick-off

NOVA arrangerte kick-off møte for infrastrukturprosjektet ACCESS Life Couse - Upgrade & Expansion, den 2. februar. Til stede var deltakere fra NOVA, NSD, OsloMet, UiO og UiA.

Hovedmålsettingen med ACCESS-prosjektet er å øke brukervennligheten og bruken av norske livsløpsdata (les mer om ACCESS her). Prosjektet ledes av Marijke Veenstra ved NOVA. ACCESS Upgrade, som bygger på det første ACCESS-prosjektet (2010-2014), hadde oppstartsmøte 2. februar på OsloMet – Storbyuniversitetet.

Deltagerliste:

Board of Directors:
SVA-direktør Kåre Hagen
HiOA forskningsdirektør Kristin Sverdrup
NSD direktør Bjørn Henrichsen

Management group:
Prosjektleder NOVA Marijke Veenstra
Prosjektkoordinator NSD Vigdis Kvalheim
NOVA direktør Iver Neumann
Dekan Fakultet for helsefag OsloMet Gro Jamtvedt
Dekan Fakultet for Samfunnsvitenskap OsloMet Ann-Helén Bay

Campus group:
Torkild Lyngstad Universitet i Oslo
Tilmann von Soest Universitet i Oslo
Are Hugo Pripp OsloMet Fakultet for helsefag
Kjetil van der Wel OsloMet Fakultet for Samfunnsvitenskap
Thomas Lorentzen Universitet i Bergen
Morten Blekesaune Universitet i Agder

Project group:
Gøril Løset, NOVA
Thomas Hansen, NOVA
Katharina Herlofson, NOVA
Marja Aartsen, NOVA
Hanna Nordbø, NOVA
Tale Hellevik, NOVA
Atle Alvheim, NSD
Gry Henriksen, NSD
Katrine Segadal, NSD

Publisert av:

user
thomas