NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Hvordan måler vi livskvalitet?

En ny rapport som gir anbefalinger for et målesystem for livskvalitet i Norge ble lansert i Helsedirektoratet 27. august. Bak de anbefalte spørsmålsbatteriene er forskere fra SSB og OsloMet, under faglig ledelse ved Folkehelseinstituttet.

Fra OsloMet har NOVA-forsker Thomas Hansen deltatt i prosjektet og hatt ansvar for delen av rapporten som omhandler “subjektiv” livskvalitet. Her vektlegges å videreføre mål som allerede brukes i store befolkningsundersøkelser som NorLAG og Levekårsundersøkelsene. Anders Barstad fra SSB hadde ansvar for delen om “objektiv” livskvalitet. Prosjektet ble ledet av Ragnhild Bang Nes fra Folkehelseinstituttet.

Lanseringen ble innledet at helsedirektør Bjørn Gulvog, Camilla Stoltenberg (direktør ved Folkehelseinstituttet) og Åse Michaelsen (eldre- og folkehelseminister).

Les mer om rapporten her.
Last ned rapporten her.

Bildet over viser Ragnhild Bang Nes, Anders Barstad og Thomas Hansen. Foto: Ingela Flatin.

Bildene under viser hhv. Åse Michaelsen, Ragnhild Bang Nes, Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog. Foto: Thomas Hansen.

 

Publisert av:

user
thomas

Skriv en kommentar