NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Seminar med eldreministeren

Åse Michaelsen. Foto: Stortinget

5. september var Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på besøk på NOVA og ble presentert forskning fra ulike aldersforskningsmiljø.

I et miniseminar fikk Åse Michaelsen (foto: Stortinget) presentert forskning om eldre og aldring fra forskere fra NOVA/OsloMet, Fakultet for helsefag/OsloMet, Statistisk Sentralbyrå og Folkehelseinstituttet.

Last ned program her.

Bildene under er av hhv. Jardar Sørvoll og Thomas Hansen, begge fra NOVA/OsloMet (foto: Tale Hellevik). 

Publisert av:

user
thomas

Skriv en kommentar