NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

AgePaths advisory board-møte

av thomas

Det andre møte med ekspertpanelet i AgePaths prosjektet ble avholdt på Voksenåsen 20-21. september. Panelet ga tilbakemelding på status i prosjektet og syv pågående forskningsarbeid basert på NorLAG data.

“Active ageing – pathways and outcomes” (AgePaths) er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt som vil belyse aktiv aldring innen tre områder: arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie. Prosjektet er finansiert av VAM-prosjektet (Norges forskningsråd) og ledes av Thomas Hansen (NOVA).

Les mer om prosjektet her.

Prosjektets advisory board består av følgende internasjonale eksperter:

  • Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit)
  • Giovanni Lamura (INCRA)
  • Clemens Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Alterfragen) (meldte avbud)
  • Sara Arber (University of Surrey)
  • Rick Settersten (Oregon State University)
  • Chris Phillipson (University of Manchester) (meldte avbud)
  • Annemette Sørensen (Prof. Emerita NOVA)

Følgende NOVA-forskere har ansvar for hvert av de tre områdene: Thomas Hansen (sivilsamfunn), Tale Hellevik (arbeid) og Katharina Herlofson (familie).

Fra NOVA deltar dessuten Marja Aartsen, Hanna V. Nordbø, Per Erik Solem, Marijke Veenstra, Svein Olav Daatland og Gunhild Hagestad (emirita). Morten Blekesaune (UiA) er også med i prosjektet.

Prosjektet har to tilknyttede utenlandske forskere: Dr. Martina Brandt (Max Planck Institute, Munchen) og Dr. Christian Deindl (University of Cologne).

Møtet var svært nyttig og inspirerende, og vil gjentas i 2019.

Foto av Thomas Hansen. Bildet nederst til høyre av NOVA-direktør Iver Neumann, som holdt et svært interessant før-middag foredrag om de første menneskenes inntog i Europa (“Home sapiens comes to Europe, 45000 bce – 2018 ad”).

 

Publisert av:

user
thomas