NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Møte i SiA prosjektet

SiA meeting 2018

Prosjektet "Sosial ulikhet i aldring" holdt møte i Oslo 25-26. oktober.

SiA-prosjektet fokuserer på sosial ulikhet i aldring. Forskere fra prosjektets fire arbeidspakker møttes i Oslo 25-26. oktober for å evaluere prosjektets fremgang så langt, og for å diskutere fremtidig forskningssamarbeid og strategier for å nå “stakeholders” og brukere i prosjektets andre periode.

Se også www.sia-project.se

 

Publisert av:

user
thomas