NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Status for NorLAG-data

av Nina Eriksen

Infrastrukturprosjektet ACCESS er i gang, og NOVA og NSD jobber nå for fullt med å tilrettelegge paneldata fra den norske studien om livsløp, aldring og generasjon.

Rundt årsskiftet vil forskere og studenter få tilgang til oppdaterte survey- og registerdata for mer enn 6000 kvinner og menn i Norge.

Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom forskjellige livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og for å undersøke betydningen av livshendelser over tid. Dataene vil bli gjort tilgjengelige gjennom NSD.

Det planlegges et lanseringsseminar i januar 2020. Nærmere informasjon kommer i løpet av neste høst. For mer informasjon om ACCESS, se prosjektsiden.

 

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

kommentar

  • Arne Sauar

    Hei
    Ønsker å se på sammenhengen mellom utviklingen i 65+ og statlig kommunal økonomi. Deretter hvordan fysisk aktivitet kan virke på denne kostnadsutviklingen
    Skal med spenning sette meg inn i det arbeidet dere holder på med.

Skriv en kommentar