NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Eldre lykkeligst i Norden

Eldre mann og to gutter lager pinnebrød på bål. Tur i fjellet. Foto: colourbox
av thomas

Forekomstene av ensomhet og depressive symptomer blant eldre er opptil tre ganger høyere i øst- enn nordvest-Europa. Plagene er særlig utbredt blant kvinner i de østlige landene.

Funnen er publisert i artikkelen “Gender Inequality in late-life loneliness and depression: A comparative perspective”, publisert i Discussion Paper no. 10 som utgis av Population Europe. Dette nummeret er et spesialnummer på forskning omkring kjønnsulikhet over livsløpet med data fra Generations and Gender Survey.

Artikkelen er skrevet av Thomas Hansen og Britt Slagsvold, begge aldersforskere ved NOVA/OsloMet.

Les mer her.

Publisert av:

user
thomas

Skriv en kommentar