NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Studie av aktivitetsvenner

Seminar hos Nasjonalforeningen for folkehelse
av thomas

NOVA-forskerne Thomas Hansen og Jardar Sørvoll presenterte funn fra studien av aktivitetsvenn på Nasjonalforeningen for Folkehelses nettverksamling på Lillestrøm 7. mars.

Nettverksamlingen foregikk på Thon Hotel Arena i Lillestrøm og samlet om lag 100 representanter for arbeidsgruppene for aktivitetsvennordningen i norske kommuner.

Jardar Sørvoll (prosjektleder) og Thomas Hansen har fått i oppdrag av Nasjonalforeningen å gjennomføre en undersøkelse blant aktivitetsvenner om deres erfaringer. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet har grenseflater til det pågående AgePaths prosjektet som blant annet fokuserer på frivillig arbeid blant eldre.

Publisert av:

user
thomas