NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Ny rapport om aktivitetsvenners erfaringer

To eldre damer har det gøy når de spiller kort.

En ny NOVA-rapport viser at frivillige i demensomsorgen har høy trivsel og motiveres av å bidra med noe nyttig til personer som trenger det.

NOVA-forskerne Jardar Sørvoll og Thomas Hansen ved OsloMet har på oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen evaluert ordningen med aktivitetsvenner for personer med demens. Tilbudet finnes i over 220 kommuner, og engasjerer rundt 3000 frivillige.

Les artikkelen: Demeshjelpere motiveres av å være til glede og nytte for andre
Se innslag på TV-nyhetene.

Last ned rapporten her.
Last ned kort oppsummering her.

Publisert av:

user
thomas