NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Maja disputerer!

Maja Grøtting. Foto: StudioVest/NOVA
av thomas

Den 29. mai vil Maja W. Grøtting forsvare avhandlingen "Empirical essays on Health and aging" ved Universitet i Bergen.

Avhandlingen består av tre artikler som benytter data fra NorLAG-undersøkelsen og fokuserer på ulike sider ved aldring og helse.

Grøttings arbeid har vært del av et større NOVA-prosjekt omkring sosial helseulikhet i eldre år. Les mer om prosjektet her.

Publisert av:

user
thomas