NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Dugnad for eldres frivillighet

Byrådet inviterte frivillighetsorganisasjonene til workshop på Grorudhuset 29. mai for å diskutere måter å øke eldres frivillighetsdeltakelse i Oslo.

Møte ble innledet av Raymond Johansen (byrådsleder) og Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, idrett og frivillighet). Thomas Hansen fra NOVA/OsloMet presenterte forskning omkring eldres deltakelse og motivasjon for frivillig arbeid. Til stede var vel 60 representanter fra frivillige organisasjoner og kommunale tjenester i Oslo. Formålet var å samle innspill og ideer til hvordan rekruttere flere eldre til frivillighet.

Workshopet var oppstartsmøte for et 3-årig prosjekt – «Dugnad for deltakelse». Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet er i gang med prosjektet som handler om eldre og frivillighet.

Møtet var også tema på NRK Østlandssendingen samme morgen. Hør intervjuet med en eldre frivillig og forsker Thomas Hansen her (starter ved 1.33).

Se også:
Akers Avis – reportasje fra arrangementet 29.05

Dagsavisen – kronikk fra Raymond Johansen

 

Publisert av:

user
thomas