NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Tiltak for økt seniorfrivillighet

Ressursgruppen for prosjektet "Dugnad for deltakelse" hadde første møte 9. september. Prosjektet går over 3 år og ser på måter å øke seniorfrivilligheten i Oslo.

Sammen med frivillige organisasjoner tenker Oslo kommune nytt for å invitere enda flere eldre inn i frivilligheten.

I prosjektet «Dugnad for deltakelse» er målet å finne gode metoder for rekruttering og tilhørighet i organisasjonene. Oslo skal være en aldersvennlig by som strekker seg lenger for å inkludere alle aldre.

Prosjektet har tre hovedinnsatser:

  • Kartlegging og medvirkning med organisasjonene, tjenester næringsliv og eldre
  • Utvikling og uttesting av pilottiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner og tjenester
  • Koordinering og kommunikasjon

Et første strakstiltak er et nytt tilskudd til organisasjoner som vil teste ut nye aktiviteter og drive utviklingsarbeid for å invitere langt flere eldre med.

Fra NOVA deltar Thomas Hansen i ressursgruppen.

Les mer her.

Publisert av:

user
thomas