NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Fem myter om alderdommen

Fornøyd mann bader i sjøen. Foto: colourbox.com
av thomas

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn? Er gamle gubber mer gretne?

NOVA-forsker Thomas Hansen ved OsloMet har forsket på aldring og livskvalitet i mange år.

– Det finnes en del stereotypier om alderdommen som ikke nødvendigvis stemmer. Alderdommen er bedre enn sitt rykte, sier han.

Det er flere seiglivede myter om alderdommen, som at eldre er mer ensomme og har lavere livskvalitet enn yngre. Det er viktig å nyansere og avkle negative stereotypier om alderdommen. Overdrevent negative forestillinger kan føre til unødvendig angst for egen aldring, og negative holdninger ovenfor eldre mennesker. De kan også medføre at man nedvurderer den ressurs og kapasitet eldre personer representerer for samfunnet.

Les mer her.

Last ned podkast om temaet her.

Publisert av:

user
thomas