NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Norsk alderskongress om aktiv aldring

av thomas

200 personer deltok i den 7. norske alderskongressen på Fornebu 24-25. oktober. Marijke Veenstra og Katharina Herlofson ved NOVA var med og arrangerte kongressen.

Arrangører var Folkehelseinstituttet, Aldring og helse, NOVA (OsloMet), Helsedirektoratet og
Norsk selskap for aldersforskning.

NOVA-forskere holdte i alt 15 innlegg på kongressen.

Les mer om kongressen her.

Les programmet her.

Publisert av:

user
thomas