NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Ny NorLAG forskningsinfrastruktur

Marijke Veenstra presenterer NorLAG-data.
av thomas

Nye tilrettelagte NorLAG data og NorLAG forskningsinfrastruktur ble lansert på OsloMet 27. januar. Om lag 100 personer deltok på møtet, som ble arrangert av NOVA og NSD.

NOVA og NSD lanserte en fersk og oppdatert infrastruktur for alle tre runder fra NorLAG – fra 2002 til og med de nyeste data fra 2017.  Infrastrukturen gir forskere og studenter tilgang til longitudinelle survey og registerdata fra NorLAG. Dataene gir unike muligheter for forskning på temaer rundt livsløp, aldring og generasjon. Mer informasjon om NorLAG blir lagt ut på nettsidene våre etter hvert.

Trykk her for mer informasjon om NorLAG og tilgang på data.

Bilder fra seminaret under (tatt av Halvard Dyb).

Pearl Dykstra

Hans Christian Sandli

Thomas Hansen

Katharina Herlofson

 

Publisert av:

user
thomas