NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Aldersvennlig frivillighet

av thomas

På Inkluderingsdagen 27. februar lanserte frivillighetsbyråden prinsipper for en aldersvennlig frivillighet. AgePaths-prosjektet har bidratt med forskning til grunnlagsmateriale bak prinsippene og tilhørende rapport.

 

Rapporten ble lansert på Sentralen 27. februar. Temaet for seminaret var “Hvordan kan kommunen utløse og understøtte frivillighet?”.

Last ned rapporten med prinsippene her.

Frivillighetsbyråd Rina Mariann Hansen, prosjektleder for Frivillig.no, Vanja Konradsen og frivillig pensjonist Bodil Selfors innledet seminaret.

Sammen med seniorer, organisasjonsliv og næringsliv har Oslo kommune – gjennom prosjektet “Dugnad for deltakelse – utviklet prinsippene for hvordan alle som organiserer frivillig innsats kan bidra til å inkludere flere.

Les mer om prosjektet Dugnad for deltakelse. 

I prosjektet har Thomas Hansen, leder av prosjektet AgePaths (aktiv aldring) deltatt. Hansen har blant annet bidratt med forskning på motivasjon og barrierer for frivillighet blant eldre. Denne forskningen har vært sentral i utarbeidelsen av prinsippene for aldersvennlig frivillighet.

 

Publisert av:

user
thomas