NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Gjesteforelesning om aldersvennlig samfunn

Utfordringer knyttet til satsning på aldersvennlige samfunn, var tema for Chris Phillipsons gjesteforelesning på OsloMet 9. mars.

Chris Phillipson er professor i sosiologi og sosialgerontologi ved Universitetet i Manchester. Tittelen på foredraget hans var: A Manifesto for the Age-Friendly Movement: Developing a New Urban Agenda.  

Les mer om arrangementet her: https://www.oslomet.no/no/om/arrangement/utfordringer-veien-mot-aldersvennlig-samfunn

Phillipson var invitert av prosjektet AgePaths – aktiv aldring. Prosjektet ledes av Thomas Hansen ved NOVA og benytter NorLAG data for å studere drivere og konsekvenser av aktiv aldring innen områdene frivillighet, arbeid og familieomsorg.

Les mer om AgePaths her: http://blogg.hioa.no/norlag/prosjekter/agepaths/

 

 

Publisert av:

user
thomas