NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Ny studie: å gi omsorg går ut over inntekt

Penn og grafer

I en nylig publisert artikkel viser NOVA-forsker Hanna Vangen at å gi foreldre omsorg ved livets slutt kan gå ut over lønnsinntekten.

Når gamle foreldre nærmer seg slutten av kan det være tungt, både fysisk og psykisk. En ny studie viser at også inntekten kan bli rammet over lang tid om du gir regelmessig omsorg.

Studien kombinerer longitudinelle registerdata koblet med intervjudata for å undersøke om det er en forskjell i voksne barns inntektsutvikling og yrkesdeltakelse i årene rundt foreldrenes død. Studien sammenlikner de som oppgav at de gav omsorg til foreldrene før de døde med de som ikke gjorde det og viser en negativ utvikling i inntekt for omsorgsgiverne både før og i mange år etter at foreldrene døde. Studien fant ingen forskjell i yrkesdeltakelsen mellom de to gruppene som begge hadde en nedgang i yrkesdeltakelsen i perioden rundt foreldres død. Alt i alt tyder resultatene på at det er krevende å stå i arbeid samtidig som man gir omsorg til foreldre og at det kan føre til inntektstap. Samtidig er det få som faller ut av arbeidslivet som følge av omsorg gitt til foreldre i Norge, slik man kan se i land med mindre utbygde helsetjenester for de eldste.

Les mer om studien på forskning.no her.

Kilde:

Vangen, H. (2020). The impact of informal caregiving on labour supply before and after a parent’s death. Journal of Population Ageing

 

Publisert av:

user
thomas

Skriv en kommentar