NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

En av tre eldre deltar i frivillig arbeid

Eldre mann/arbeider i industrilokale jobber med vinkelsliper. Foto: colourbox.com

Seks av ti eldre har deltatt som frivillige i løpet av det siste året, og halvparten av disse bidrar aktivt.

De neste 20 årene er det forventet langt flere eldre i Norge, og derfor er det et politisk mål at flere eldre bør engasjere seg som frivillige. Slik vil eldres kompetanse og ressurser komme til nytte for lokalmiljø og samfunn etter pensjonsalder.

– I dag har frivillighet blitt en del av et personlig prosjekt. Å hjelpe andre og å bidra til en god sak er fortsatt viktige motivasjonsfaktorer, men egne interesser har blitt vel så viktig, sier forsker Thomas Hansen, fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. 

Han har skrevet forskningsartikkelen «Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst» sammen med Britt Slagsvold, som er basert på den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) fra 2017. Den viser at seks av ti eldre har deltatt som frivillige i løpet av det siste året, og at halvparten av disse bidrar aktivt. Det vil si at de deltar minst én til to timer i uka.

Les hele intervjuet med Hansen på oslomet.no

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar