NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon
Illustrasjon av årringer i tre, lilla og orange. Colourbox

Norsk kongress i aldersforskning

Den 6. norske aldersforskningskongressen holdes på Voksenåsen ved Oslo, 3.-4. desember 2015.

Hensikten med kongressen er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid omkring livets tredje og fjerde alder. Noen føler seg som aldersforskere, andre gjør det ikke, men har interesse for området. Alle er like velkomne.

Det samlede temaet denne gangen er «lengre liv, nye mønstre». Vi håper å få presentert problemstillinger og erfaringer over et bredt spekter fra helsevitenskaper og psykologi til samfunnsvitenskaper og kulturfag.

Hovedinnleggene blir holdt av Camilla Stoltenberg, Mia Vabø, Ole Christian Lien, Wenche Frogn Sellæg, Svein Olav Daatland og Lisbet Berg. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg åpner kongressen.

Form

Det vil være plenumsforedrag, symposier med inviterte innlegg og sesjoner for paper og posterpresentasjoner.

Arrangør

NOVA (HiOA), Fakultet for helsefag (HiOA) og Norsk selskap for aldersforskning.

Hold av datoen!

Les invitasjon og foreløpig program her.

Les mer
Maja Grøtting. Foto: StudioVest/NOVA

NOVA på IAGG-konferanse i Dublin

Flere NOVA-forskere deltok på den åttende kongressen for det internasjonale gerontologiforbundet i Dublin 23-26. april.

Følgende NOVA-forskere presenterte egen forskning

Maja Grøtting: «Social Inequalities in Health in Middle Aged and Older Norwegians: Evidence for Cumulative Disadvantage?»

Svein Olav Daatland holdt to innlegg:  «Trends and Types Of Residential Care – The Scandinavian Case» og «Age, Identity and Welfare State Orientation»

Christine Thokle Martens: «De-Familialized or Not So De-Familialized: The Private – Public Responsibility in Nordic Eldercare»

Katharina Herlofson: «Grandparents between work, grandchildren and old parents»

Britt Slagsvold og Gøril Kvamme Løset: ”Why is alcohol consumption “higher” in old age?” (poster)

I tillegg ledet Marijke Veenstra et symposium: «Towards active ageing for all? Social health inequalities in ageing populations»

Grøtting presenterer paper i Dublin. Foto: Thomas Hansen

Grøtting presenterer paper i Dublin. Foto: Thomas Hansen

Les mer