NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon
Marijke Veenstra presenterer NorLAG-data.

Ny NorLAG forskningsinfrastruktur

av thomas

Nye tilrettelagte NorLAG data og NorLAG forskningsinfrastruktur ble lansert på OsloMet 27. januar. Om lag 100 personer deltok på møtet, som ble arrangert av NOVA og NSD.

NOVA og NSD lanserte en fersk og oppdatert infrastruktur for alle tre runder fra NorLAG – fra 2002 til og med de nyeste data fra 2017.  Infrastrukturen gir forskere og studenter tilgang til longitudinelle survey og registerdata fra NorLAG. Dataene gir unike muligheter for forskning på temaer rundt livsløp, aldring og generasjon. Mer informasjon om NorLAG blir lagt ut på nettsidene våre etter hvert.

Trykk her for mer informasjon om NorLAG og tilgang på data.

Bilder fra seminaret under (tatt av Halvard Dyb).

Pearl Dykstra

Hans Christian Sandli

Thomas Hansen

Katharina Herlofson

 

Les mer

NSA-seminar om livskvalitet

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte seminar om sykdomsbyrde, sosial ulikhet og livskvalitet 31. mai på Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

PROGRAM

Kl. 16.30-16.35
Introduksjon ved Bjørn Heine Strand, forsker ved Folkehelseinstituttet og styremedlem i NSA

Kl. 16.35-17:00
Utdanningsforskjeller i forventet levealder blant eldre ved Jonas Kinge, forsker ved Folkehelseinstituttet, senter for sykdomsbyrde og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Kl. 17.00-17:25
Sykdomsbyrde hos eldre ved Vegard Skirbekk, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia University, New York, USA.

Kl. 17.25-17:50
Livskvalitet eldre år ved Thomas Hansen, Forsker I ved NOVA/HiOA, seksjon for Aldersforskning og boligstudier.

Kl. 17.50-18:00
Oppsummering ved Marijke Veenstra, forskningsleder ved NOVA/HiOA og styreleder i NSA

Les mer

Seminar om eldre-ekskludering

NOVA og HIOA arrangerer seminar om ekskludering av eldre 9. mars 2017 i Oslo.

NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) arrangerer “policy workshop” i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole i Oslo. Møtet finner sted 9. mars, kl. 13.30-17, i NOVAs lokaler i Pilestredet 32 (store auditorium). Møtet er åpent for alle og omhandler “Old-age exclusion from social relations and how to reduce it”.

Møtet holdes av COST-action programmet om “Social exclusion of older adults”.
Mer informasjon om dette programmet her: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15122

Program for møtet:

13.30 Åpning ved direktør Kåre Hagen, SVA, HiOA

13.45 COST-mål, Dr. Kieran Walsh, Chair of the COST action

13.55 Generell introduksjon til “Exclusion from social relations), Marja Aartsen, NOVA

14.05 Exclusion from social relations, what do(n’t) we know, Prof. Jenny Gierveld

14.35 Policy perspectives on exclusion form social relations, Maciej Kucharczyk, Policy Director Age Platform Europe

15.05 Kaffe, te

15.35 Presentasjoner fra arbeidsgruppene

16.45-17.15 Felles diskusjon med publikum

 

 

 

Les mer
Illustrasjon av årringer i tre, lilla og orange. Colourbox

Norsk kongress i aldersforskning

Den 6. norske aldersforskningskongressen holdes på Voksenåsen ved Oslo, 3.-4. desember 2015.

Hensikten med kongressen er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid omkring livets tredje og fjerde alder. Noen føler seg som aldersforskere, andre gjør det ikke, men har interesse for området. Alle er like velkomne.

Det samlede temaet denne gangen er «lengre liv, nye mønstre». Vi håper å få presentert problemstillinger og erfaringer over et bredt spekter fra helsevitenskaper og psykologi til samfunnsvitenskaper og kulturfag.

Hovedinnleggene blir holdt av Camilla Stoltenberg, Mia Vabø, Ole Christian Lien, Wenche Frogn Sellæg, Svein Olav Daatland og Lisbet Berg. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg åpner kongressen.

Form

Det vil være plenumsforedrag, symposier med inviterte innlegg og sesjoner for paper og posterpresentasjoner.

Arrangør

NOVA (HiOA), Fakultet for helsefag (HiOA) og Norsk selskap for aldersforskning.

Hold av datoen!

Les invitasjon og foreløpig program her.

Les mer
Maja Grøtting. Foto: StudioVest/NOVA

NOVA på IAGG-konferanse i Dublin

Flere NOVA-forskere deltok på den åttende kongressen for det internasjonale gerontologiforbundet i Dublin 23-26. april.

Følgende NOVA-forskere presenterte egen forskning

Maja Grøtting: “Social Inequalities in Health in Middle Aged and Older Norwegians: Evidence for Cumulative Disadvantage?”

Svein Olav Daatland holdt to innlegg:  “Trends and Types Of Residential Care – The Scandinavian Case” og “Age, Identity and Welfare State Orientation”

Christine Thokle Martens: “De-Familialized or Not So De-Familialized: The Private – Public Responsibility in Nordic Eldercare”

Katharina Herlofson: “Grandparents between work, grandchildren and old parents”

Britt Slagsvold og Gøril Kvamme Løset: ”Why is alcohol consumption “higher” in old age?” (poster)

I tillegg ledet Marijke Veenstra et symposium: “Towards active ageing for all? Social health inequalities in ageing populations”

Grøtting presenterer paper i Dublin. Foto: Thomas Hansen

Grøtting presenterer paper i Dublin. Foto: Thomas Hansen

Les mer