NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon
Eldre mann/arbeider i industrilokale jobber med vinkelsliper. Foto: colourbox.com

En av tre eldre deltar i frivillig arbeid

Seks av ti eldre har deltatt som frivillige i løpet av det siste året, og halvparten av disse bidrar aktivt.

De neste 20 årene er det forventet langt flere eldre i Norge, og derfor er det et politisk mål at flere eldre bør engasjere seg som frivillige. Slik vil eldres kompetanse og ressurser komme til nytte for lokalmiljø og samfunn etter pensjonsalder.

– I dag har frivillighet blitt en del av et personlig prosjekt. Å hjelpe andre og å bidra til en god sak er fortsatt viktige motivasjonsfaktorer, men egne interesser har blitt vel så viktig, sier forsker Thomas Hansen, fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. 

Han har skrevet forskningsartikkelen «Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst» sammen med Britt Slagsvold, som er basert på den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) fra 2017. Den viser at seks av ti eldre har deltatt som frivillige i løpet av det siste året, og at halvparten av disse bidrar aktivt. Det vil si at de deltar minst én til to timer i uka.

Les hele intervjuet med Hansen på oslomet.no

Les mer 0 kommentarer
Bestemor med barnebarn på fanget i blomstereng. Foto: colourbox.com

Engasjerte besteforeldre

av thomas

Hjelper dagens besteforeldre nok til med barnebarna? Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv. Og stadig flere ser ut til å gjøre nettopp det.

Hjelper dagens besteforeldre nok til med barnebarna? Spørsmålet har skapt debatt og sterke følelser i sommer etter at en trebarnsmor skrev et kritisk innlegg på NRK.no om at dagens besteforeldre er mest opptatt av seg selv og i liten grad bryr seg om barnebarna.

NOVA-forsker Katharina Herlofson ved OsloMet kunne i reportasjene og debattene som fulgte, berolige opprørte besteforeldre med at jo, norske besteforeldre bruker faktisk mye tid sammen med barnebarna sine.

Herlofson er aldersforsker og er del av teamet som står bak NOVA-undersøkelsen om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).  Studiene hennes av besteforeldre er i all hovedsak basert på data fra denne undersøkelsen som inkluderer et stort landsomfattende utvalg av kvinner og menn fra 40 år og oppover.

Les mer her.

Les mer