NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon
Seminar hos Nasjonalforeningen for folkehelse

Studie av aktivitetsvenner

av thomas

NOVA-forskerne Thomas Hansen og Jardar Sørvoll presenterte funn fra studien av aktivitetsvenn på Nasjonalforeningen for Folkehelses nettverksamling på Lillestrøm 7. mars.

Nettverksamlingen foregikk på Thon Hotel Arena i Lillestrøm og samlet om lag 100 representanter for arbeidsgruppene for aktivitetsvennordningen i norske kommuner.

Jardar Sørvoll (prosjektleder) og Thomas Hansen har fått i oppdrag av Nasjonalforeningen å gjennomføre en undersøkelse blant aktivitetsvenner om deres erfaringer. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet har grenseflater til det pågående AgePaths prosjektet som blant annet fokuserer på frivillig arbeid blant eldre.

Les mer

Kickoff for Rådet for et aldersvennlig Norge

av thomas

Sist uke var det kick-off for det nyopprettede Rådet for aldersvennlig Norge. NOVA-forskningsleder Hans Christian Sandlie er blant medlemmene.

Rådet ledes av tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland. Hans Christian Sandlie, forskningsleder ved seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA/OsloMet, er en av medlemmene i rådet.

Rådet hadde kick-off tirsdag 22. januar med besøk av Statssekretær Anne Bramo (FrP). Rådet skal jobbe for at alle instanser i samfunnet skal bli med aldersvennlig. (Foto: Marijke Veenstra)

Les mer om Rådet her.

 

Les mer
Eldre mann og to gutter lager pinnebrød på bål. Tur i fjellet. Foto: colourbox

Eldre lykkeligst i Norden

av thomas

Forekomstene av ensomhet og depressive symptomer blant eldre er opptil tre ganger høyere i øst- enn nordvest-Europa. Plagene er særlig utbredt blant kvinner i de østlige landene.

Funnen er publisert i artikkelen “Gender Inequality in late-life loneliness and depression: A comparative perspective”, publisert i Discussion Paper no. 10 som utgis av Population Europe. Dette nummeret er et spesialnummer på forskning omkring kjønnsulikhet over livsløpet med data fra Generations and Gender Survey.

Artikkelen er skrevet av Thomas Hansen og Britt Slagsvold, begge aldersforskere ved NOVA/OsloMet.

Les mer her.

Les mer 0 kommentarer