NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Podcast om barnløshet

Er det en myte at man blir lykkeligere med barn? Er barn en "aldersforsikring" mot ensomhet og depresjon i alderdommen?

I denne podcasten snakker NOVA-forsker Thomas Hansen med Cecilie Hoxmark om hvilken betydning det har å være barnløs vs. foreldre når det gjelder livskvalitet, mental helse og ensomhet. Hansen har blant annet studert temaene med NorLAG data, og da med særlig blikk på eldre år. Last ned episoden her. 

Episoden er del av en podcast-serie om barnløshet. Hva gjør det med oss når livet ikke blir slik vi har tenkt? Om alle måtene å få et barn på: ivf, eggdonasjon, adopsjon og surrogati. Å velge å ikke få barn. Om parforholdet, skyldfølelse og venner som forsvinner. Å finne andre meninger med livet. Målet med podcasten er å bidra til større åpenhet rundt barnløshet. Fjerne fordommer, forventninger og tabu. En hjelp til deg som strever med å få barn og økt innsikt om et sårbart, viktig og samfunnsaktuelt tema til alle dere andre. Les mer informasjon om serien og last ned episoder her. 

 

 

 

Les mer

Senter for seniorpolitikk 50 år

av thomas

Tre NOVA-forskere holdt innlegg på hotell Bristol i Oslo under Senter for Seniorpolitikks jubileumskonferanse.

Innlegg ble holdt av Katharina Herlofson (se over) og Tale Hellevik og Per Erik Solem (se bilder under).

Les mer

Dugnad for eldres frivillighet

Byrådet inviterte frivillighetsorganisasjonene til workshop på Grorudhuset 29. mai for å diskutere måter å øke eldres frivillighetsdeltakelse i Oslo.

Møte ble innledet av Raymond Johansen (byrådsleder) og Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, idrett og frivillighet). Thomas Hansen fra NOVA/OsloMet presenterte forskning omkring eldres deltakelse og motivasjon for frivillig arbeid. Til stede var vel 60 representanter fra frivillige organisasjoner og kommunale tjenester i Oslo. Formålet var å samle innspill og ideer til hvordan rekruttere flere eldre til frivillighet.

Workshopet var oppstartsmøte for et 3-årig prosjekt – «Dugnad for deltakelse». Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet er i gang med prosjektet som handler om eldre og frivillighet.

Møtet var også tema på NRK Østlandssendingen samme morgen. Hør intervjuet med en eldre frivillig og forsker Thomas Hansen her (starter ved 1.33).

Se også:
Akers Avis – reportasje fra arrangementet 29.05

Dagsavisen – kronikk fra Raymond Johansen

 

Les mer

NorLAG på IAGG kongressen

av thomas

Ni NOVA-forskere deltar på den 9nde IAGG kongressen i Gøteborg 23-25. mai. I alt seks papers vil legges fram som benytter NorLAG data.

NOVA arrangerer to symposium:

Symposium S88 – Income Levels, Trends and Changes and the Impact on Health Inequalities in Later Life – a Nordic Perspective (Marijke Veenstra).

Symposium S111 – Volunteering in Later Life: Activity, Motivation and Barriers (Thomas Hansen)

 

I tillegg presenteres i alt seks papers (oral presentations) og to poster:

Marijke Veenstra: The Role of Subjective Age in Sustaining Health and Wellbeing Over Time. A 15-Year Panel Study on Felt-age and Ideal-age Discrepancies in the Second Half of Life. 

Thomas Hansen: Development of Loneliness in Midlife and Old Age: Its Nature and Correlates

Thomas Hansen: Army of volunteers? Middle-aged and older Norwegians’ participation, motivation and willingness to commit to volunteering

Hanna Vangen Nordbø, Marja Aartsen & Katharina Herlofson: How Relationship History and Responsibility Norms Matter for Provision of Care to Parents. A 10-year Follow-up of Middle-aged Daughters and Sons in Norway

Marja Aartsen & Thomas Hansen: Fifteen-year Trajectories of Loneliness in Norwegian Older Adults: A Latent Class Growth Analysis

Per Erik Solem: Component-specific intervention against ageism in working life

Hanna Vangen Nordbø mfl.: The NorLAG study: Life-course, Ageing and Generations in Norway (poster)

Tale Hellevik & Katharina Herlofson: The oldest workers and the importance of earlier work situation and retirement plans. A ten-year follow-up study from Norway (poster)

 

 

 

 

 

 

 

Les mer
Maja Grøtting. Foto: StudioVest/NOVA

Maja disputerer!

av thomas

Den 29. mai vil Maja W. Grøtting forsvare avhandlingen "Empirical essays on Health and aging" ved Universitet i Bergen.

Avhandlingen består av tre artikler som benytter data fra NorLAG-undersøkelsen og fokuserer på ulike sider ved aldring og helse.

Grøttings arbeid har vært del av et større NOVA-prosjekt omkring sosial helseulikhet i eldre år. Les mer om prosjektet her.

Les mer