NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Debatt om Oslo som aldersvennlig by

av thomas

"Hvor motivert er eldre for frivillig arbeid?". Innlegget ble presentert på det fjerde møtet i debattserien "Oslo - en god by å bli eldre i?" på Litteraturhuset i Oslo 10. desember.

Debattene arrangeres av Oslo kommune i samarbeid med SVA-instituttene ved OsloMet. Denne gangen var tema “Eldres samfunnsdeltakelse”, som handlet om arbeid, frivillighet og kultur.

Fra NOVA presenterte Thomas Hansen (seksjon for aldersforskning og boligstudier) innlegget “Hvor motivert er eldre for frivillig arbeid”, basert på data fra NorLAG.

Se hele debatten her: https://www.youtube.com/watch?v=LYDSTwSYRGw

Les mer om møtet her.

Les mer

Frokostmøte om utenforskap

av thomas

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte frokostseminar 22. november på OsloMet. Tema for seminaret var utenforskap i alderdommen.

Utenforskap, eller sosial ekskludering, fører til ulikhet i kontroll, makt og rettigheter på viktige livsområder. Det har konsekvenser for samfunn, nabolag og individer. Eldre kan oppleve utenforskap på mange forskjellige måter –  for eksempel i form av materielle ressurser, sosiale relasjoner og aktiviteter, tilgang til tjenester, og ekskludering i nabolaget.

Hva menes egentlig med sosial ekskludering av eldre? Hvilke barrierer møter eldre innvandrere i kontakt med helsetjenestene? I hvilken grad blir eldre ekskludert fra arbeidslivet? Dette er noe av temaene som drøftes når Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) ønsker velkommen til frokostseminar om utenforskap i alderdommen.

Program

kl: 0800-0825
Kaffe, rundstykker og mingling

kl 0810-0815
Velkommen ved Marijke Veenstra, styreleder NSA & forsker ved NOVA/OsloMet

kl 0815-0840
Domains of social exclusion in old age, forsker Marja Aartsen, NOVA/OsloMet

kl 0840-0905
Older migrants’ experiences of barriers in health care v/ Sanjana Arora, stipendiat OsloMet

kl 0905-0930
Blir seniorer ekskludert fra rekrutteringsmarkedet? v/ Roger Moen, Fagsjef Senter for Seniorpolitikk

kl 0930-0945
Spørsmål, diskusjon og avslutning

Les mer om Norsk Selskap for Aldersforskning her.

 

Les mer

Status for NorLAG-data

av Nina Eriksen

Infrastrukturprosjektet ACCESS er i gang, og NOVA og NSD jobber nå for fullt med å tilrettelegge paneldata fra den norske studien om livsløp, aldring og generasjon.

Rundt årsskiftet vil forskere og studenter få tilgang til oppdaterte survey- og registerdata for mer enn 6000 kvinner og menn i Norge.

Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom forskjellige livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og for å undersøke betydningen av livshendelser over tid. Dataene vil bli gjort tilgjengelige gjennom NSD.

Det planlegges et lanseringsseminar i januar 2020. Nærmere informasjon kommer i løpet av neste høst. For mer informasjon om ACCESS, se prosjektsiden.

 

Les mer 1 kommentar
SiA meeting 2018

Møte i SiA prosjektet

Prosjektet "Sosial ulikhet i aldring" holdt møte i Oslo 25-26. oktober.

SiA-prosjektet fokuserer på sosial ulikhet i aldring. Forskere fra prosjektets fire arbeidspakker møttes i Oslo 25-26. oktober for å evaluere prosjektets fremgang så langt, og for å diskutere fremtidig forskningssamarbeid og strategier for å nå “stakeholders” og brukere i prosjektets andre periode.

Se også www.sia-project.se

 

Les mer

AgePaths advisory board-møte

av thomas

Det andre møte med ekspertpanelet i AgePaths prosjektet ble avholdt på Voksenåsen 20-21. september. Panelet ga tilbakemelding på status i prosjektet og syv pågående forskningsarbeid basert på NorLAG data.

“Active ageing – pathways and outcomes” (AgePaths) er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt som vil belyse aktiv aldring innen tre områder: arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie. Prosjektet er finansiert av VAM-prosjektet (Norges forskningsråd) og ledes av Thomas Hansen (NOVA).

Les mer om prosjektet her.

Prosjektets advisory board består av følgende internasjonale eksperter:

  • Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit)
  • Giovanni Lamura (INCRA)
  • Clemens Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Alterfragen) (meldte avbud)
  • Sara Arber (University of Surrey)
  • Rick Settersten (Oregon State University)
  • Chris Phillipson (University of Manchester) (meldte avbud)
  • Annemette Sørensen (Prof. Emerita NOVA)

Følgende NOVA-forskere har ansvar for hvert av de tre områdene: Thomas Hansen (sivilsamfunn), Tale Hellevik (arbeid) og Katharina Herlofson (familie).

Fra NOVA deltar dessuten Marja Aartsen, Hanna V. Nordbø, Per Erik Solem, Marijke Veenstra, Svein Olav Daatland og Gunhild Hagestad (emirita). Morten Blekesaune (UiA) er også med i prosjektet.

Prosjektet har to tilknyttede utenlandske forskere: Dr. Martina Brandt (Max Planck Institute, Munchen) og Dr. Christian Deindl (University of Cologne).

Møtet var svært nyttig og inspirerende, og vil gjentas i 2019.

Foto av Thomas Hansen. Bildet nederst til høyre av NOVA-direktør Iver Neumann, som holdt et svært interessant før-middag foredrag om de første menneskenes inntog i Europa (“Home sapiens comes to Europe, 45000 bce – 2018 ad”).

 

Les mer