NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Tiltak for økt seniorfrivillighet

Ressursgruppen for prosjektet "Dugnad for deltakelse" hadde første møte 9. september. Prosjektet går over 3 år og ser på måter å øke seniorfrivilligheten i Oslo.

Sammen med frivillige organisasjoner tenker Oslo kommune nytt for å invitere enda flere eldre inn i frivilligheten.

I prosjektet «Dugnad for deltakelse» er målet å finne gode metoder for rekruttering og tilhørighet i organisasjonene. Oslo skal være en aldersvennlig by som strekker seg lenger for å inkludere alle aldre.

Prosjektet har tre hovedinnsatser:

  • Kartlegging og medvirkning med organisasjonene, tjenester næringsliv og eldre
  • Utvikling og uttesting av pilottiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner og tjenester
  • Koordinering og kommunikasjon

Et første strakstiltak er et nytt tilskudd til organisasjoner som vil teste ut nye aktiviteter og drive utviklingsarbeid for å invitere langt flere eldre med.

Fra NOVA deltar Thomas Hansen i ressursgruppen.

Les mer her.

Les mer
Bestemor med barnebarn på fanget i blomstereng. Foto: colourbox.com

Engasjerte besteforeldre

av thomas

Hjelper dagens besteforeldre nok til med barnebarna? Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv. Og stadig flere ser ut til å gjøre nettopp det.

Hjelper dagens besteforeldre nok til med barnebarna? Spørsmålet har skapt debatt og sterke følelser i sommer etter at en trebarnsmor skrev et kritisk innlegg på NRK.no om at dagens besteforeldre er mest opptatt av seg selv og i liten grad bryr seg om barnebarna.

NOVA-forsker Katharina Herlofson ved OsloMet kunne i reportasjene og debattene som fulgte, berolige opprørte besteforeldre med at jo, norske besteforeldre bruker faktisk mye tid sammen med barnebarna sine.

Herlofson er aldersforsker og er del av teamet som står bak NOVA-undersøkelsen om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).  Studiene hennes av besteforeldre er i all hovedsak basert på data fra denne undersøkelsen som inkluderer et stort landsomfattende utvalg av kvinner og menn fra 40 år og oppover.

Les mer her.

Les mer

Møte om ensomhet på Arendalsuka

Aldring og Helse arrangerte frokostmøte om eldres ensomhet på Arendalsuka. Thomas Hansen fra NOVA holdt innlegg om forekomst og helsekonsekvenser av ensomhet.

Ensomhet hos eldre

Frokostseminar tirsdag 13. august 2019 kl. 08.00-10.00

08:00 – 08:05 Velkommen og introduksjon Sverre Bergh, forsker, Aldring og helse.

08:05 Р08:25 Hva er ensomhet, og kan ensomhet m̴les?

Anders Barstad, forsker, SSB.

08:25 – 08:50 Er eldre ensomme, og hva kan konsekvensene bli?

Thomas Hansen, forsker, OsloMet.

08:50 – 09:05 Aktive seniornettverk

Jorun Sagen Olsen, leder, Vennesla frivilligsentral

May-Lene Uberg, rådgiver, Vennesla kommune.

09:05 – 09:20 Snekkerklubben, et gruppetiltak for menn

Inger Sørlie, styreleder, Eydehavn Frivillighetssentral

Ivar Fredvik, snekkerklubben.

09:20 – 09:45 Besøksvenn

Annelise Dyrli Flor, rådgiver, Norges Røde Kors

Anne Grete Heddan, prosjektansvarlig for Kulturvenn og

lokalforeningsleder i Arendal Røde Kors.

09:45 – 10:00 Om Skravlekoppen/musikalsk innslag

Venke Knutson, artist.

Les mer om frokostmøtet her.

Les mer 0 kommentarer

Podcast om barnløshet

Er det en myte at man blir lykkeligere med barn? Er barn en "aldersforsikring" mot ensomhet og depresjon i alderdommen?

I denne podcasten snakker NOVA-forsker Thomas Hansen med Cecilie Hoxmark om hvilken betydning det har å være barnløs vs. foreldre når det gjelder livskvalitet, mental helse og ensomhet. Hansen har blant annet studert temaene med NorLAG data, og da med særlig blikk på eldre år. Last ned episoden her. 

Episoden er del av en podcast-serie om barnløshet. Hva gjør det med oss når livet ikke blir slik vi har tenkt? Om alle måtene å få et barn på: ivf, eggdonasjon, adopsjon og surrogati. Å velge å ikke få barn. Om parforholdet, skyldfølelse og venner som forsvinner. Å finne andre meninger med livet. Målet med podcasten er å bidra til større åpenhet rundt barnløshet. Fjerne fordommer, forventninger og tabu. En hjelp til deg som strever med å få barn og økt innsikt om et sårbart, viktig og samfunnsaktuelt tema til alle dere andre. Les mer informasjon om serien og last ned episoder her. 

 

 

 

Les mer