NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Forskarar

Følgende medarbeidere ved NOVA arbeider med datainnsamling, tilrettelegging av data og forskning knyttet til NorLAG:

NorLAG er del av infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade (prosjekt nr. 269920), som ledes av Marijke Veenstra.