NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Kontakt

Spørsmål knyttet til bruk av data og innhold i LOGG- og NorLAG-filene:
ACCESS Life Course Data base
E-post: access@nova.hioa.no

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD):
E-post: nsd@nsd.uib.no
Telefon: 55 58 21 17

Spørsmål knyttet til forskning på livsløp, aldring og generasjon (NorLAG):
Marijke Veenstra, prosjektleder på infrastruktur
E-post: Marijke.veenstra@oslomet.no
Telefon: 902 30 254