NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Om NorLAG

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+).

NorLAG er en studie som gir ny kunnskap om aldring og eldre år i Norge. Så langt er det gjennomført tre runder med datainnsamling (2002, 2007 og 2017). Studien belyser sentrale livsområder til personer født mellom 1922 og 1966 og deres nære familiemedlemmer (partner, foreldre og barn). Spørreskjemadata kobles til årlige registerdata. Denne kombinasjonen av data gir unike muligheter for forskere fra ulike disipliner til å studere årsaker og konsekvenser av tidspunkt og rekkefølge for overganger som preger andre halvdel av livet.

Les mer om datainnsamlinger og utvalg her.

Alle NorLAG data er gratis tilgjengelig for forskning- og undervisningsformål gjennom infrastrukturprosjektene finansiert av Norges forskningsråd (prosjekt nr. 195403 og 269920) og som et samarbeid mellom NOVA, OsloMet og NSD.