NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Om NorLAG

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+).

Panelstudien NorLAG har tre hovedmål: (1) å undersøke forutsetningene for vital aldring og livskvalitet i eldre år, (2) å studere forutsetningene for dette i ulike lokalmiljøer og under ulike tjenestemodeller, og (3) å bidra med kunnskaper til en bærekraftig velferdspolitikk i et aldrende samfunn.

NorLAG skal gi økt kunnskap om variasjon og endring gjennom livet ved å studere atferd og overganger på fire sentrale livsområder:

  1. Arbeid og pensjonering
  2. Familie og generasjoner
  3. Mental helse og livskvalitet
  4. Helse og omsorg

Kjønn, kohort og lokalmiljø vies spesiell oppmerksomhet på tvers av disse områdene.

NorLAG har foreløpig hatt tre runder med datainnsamling (2002/3, 2007/8 og 2017). Les mer om datainnsamling og utvalg her.

I den andre runden ble NorLAG koblet sammen med den internasjonale undersøkelsen Generations and Gender Survey (GGS). Sammenslåingen fikk navnet LOGG (Life course, generation and gender), og inkluderte individer i alderen 18+.

Data fra NorLAG og LOGG er del av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, finansiert av Norges forskningsråd.

NOVA er ansvarlig for NorLAG-studien. Datainnsamlingen gjennomføres av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med NOVA.