NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Active ageing – pathways and outcomes (AgePaths)

“Active ageing – pathways and outcomes” (AgePath, 2015-2020) er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt som vil belyse aktiv aldring innen tre områder: arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie.

Aldring av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene. Derfor er «aktiv aldring» viktig for en bærekraftig velferdsstat. Ved å anlegge et livsløpsperspektiv og anvende longitudinelle data vil man i dette prosjektet studere veier til og resultater av aktiv aldring på tre områder: (i) arbeidslivet, (ii) sivilsamfunnet (frivillig arbeid), (iii) familien (omsorg og støtte).

Viktige spørsmål er hvordan muligheter og begrensninger tidligere i livet, og tidligere handlinger og relasjoner, påvirker aktivitet og deltagelse i eldre år:

 • Påvirker arbeid og livssituasjon i årene før pensjonsalder planer og tidspunkt for pensjonering?
 • Erstatter frivillig arbeid i eldre år tap av tidligere produktive sosiale roller, eller er frivillig innsats primært en fortsettelse av tidligere aktiviteter?
 • Reflekteres tidligere utveksling av hjelp mellom generasjoner i senere engasjement i familien?
 • Påvirker engasjement på de tre områdene hverandre ved å konkurrere med eller supplere hverandre?

I studien vil vi også se på konsekvenser for livskvalitet og helse av deltagelse i arbeidsliv, frivillig arbeid og familie. De empiriske analysene vil bygge på paneldata fra tre runder av Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

NorLAG består av survey data som er koblet til data fra offentlige registre. Et utvalg på 3700 personer 40 år og over har blitt fulgt fra 2003 til 2008, og et utvalg på ca. 6500 personer ble fulgt fra runde to i 2008 til runde tre i 2017. Komparative analyser vil også gjøres fordi NorLAG er del av den internasjonale studien Generations and Gender survey (GGS). Samarbeid med the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) vil bidra til prosjektets komparative potensiale.

Prosjektet er finansiert av programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) i Norges forskningsråd og ledes av Thomas Hansen (tidligere Britt Slagsvold).

Medarbeidere

Andre NOVA-forskere i prosjektet er Tale Hellevik, Katharina Herlofson, Britt Slagsvold, Per Erik Solem, Hanna Nordbø, Marja Aartsen og Svein Olav Daatland. Andre involverte er Morten Blekesaune (Universitetet i Agder), Christian Deindl (University of Cologne) og Martina Brandt (Technical University of Dortmund).

Prosjektet har et advisory board som består av sju ledende, internasjonale eksperter: Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit), Giovanni Lamura (INCRA), Clemens Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Alterfragen), Annemette Sørensen (Prof. Emerita NOVA) Sara Arber (University of Surrey), Rick Settersten (Oregon State University) og Chris Phillipson (University of Manchester).

Kontakt Thomas Hansen (thomas.hansen@oslomet.no) for mer informasjon.

Nyheter

Input til prinsipper for aldersvennlig frivillighet
Innlegg om eldres motivasjon og utbytte av frivillighet på Ullern Kulturhus
Frokostmøte om ensomhet
Norsk alderskongress om aktiv aldring
Fem myter om alderdommen
Engasjerte besteforeldre
Del av ressursgruppen for Oslo kommune-prosjektet “Dugnad for deltakelse”
Symposium på IAGG-ER kongressen: “Volunteering in later life: Activity, Motivation and Barriers
Nyhetssak om artikkel på SHARE’s nettsider
Advisory board møte på Voksenåsen 20-21. september
Aktiv aldring symposium på den 24. nordiske gerontologikongressen i Oslo
NorLAG3 datainnsamling (11.02.2017)
Frokostmøte om eldres frivillige innsats (10.02.2017)
TfP temanummer om “De nye eldre” (11.01.2017)
Besteforeldre i skvis? (11.12.2016)
To gjesteforskere hos NorLAG (12.09.2016)
Deltakelse på den 23. nordiske gerontologikongressen i Tampere (04.07.2016)
Første møte med ekspertpanelet (21.06.2015)

Publikasjoner

2020

Aartsen, M., Hansen, T., (2020) Social Participation in the Second Half of Life. In Rattan, S. (Ed.), Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Elsevier. vol. 3, Academic Press, pp. 247–255.

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2020). Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst – om eldres deltakelse, motivasjon og potensiale. Tidsskrift for Velferdsforskning, 23(1), 4-19.

Solem, P. E. (in press). The affective component of ageism needs attention. International Journal of Manpower. 

Von Soest, T., Luhmann, M., Hansen, T., & Gerstorf, D. (2020). Development of loneliness in midlife and old age: Its nature and correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 118, 388-406.

2019

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2019). Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum, 33, 74-90.

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2019). Terza età, la depressione non è un destino (italiensk versjon)/Late-life depression and loneliness: different preconditions of active ageing in Europe (engelsk versjon). Ingenere (www.ingenere.it/en/articles/gender-inequality-late-life-loneliness)

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2019). Frauen leiden häufiger unter Einsamkeit und Depression im Alter. Berlin: Max Planck Institute for Demographic Research

Herlofson, K. & Brandt, M. (2019). Helping older parents in Europe: the importance of grandparenthood, gender and care regime. European Societies (online first)

Herlofson, K., Daatland, S. O. & Veenstra, M. (2019). Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum, 33, 34-53. 

Von Soest, T., Luhmann, M., Hansen, T., & Gerstorf, D. (in press). Development of loneliness in midlife and old age: Its nature and correlates. Journal of Personality and Social Psychology.

2018

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2018). Gender inequality in late-life loneliness and depression: A comparative European perspective. In “Gender (in)equality over the life course: Evidence from the Generations and Gender Programme” (pp. 32-38), Gauthier, A., Kotowska, I., & de Vilhena, D. (eds). Population Europe Discussion Paper no. 10.

Hansen, T., Aartsen, M., Slagsvold., & Deindl, C. (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. Social Sciences, special issue “Active aging and wellbeing: Advancement of Interdisciplinary Research” (available online).

von Soest, T., Wagner, J., Hansen, T., & Gerstorf, D. (2018). Self-esteem across the second half of life: The role of socioeconomic status, physical health, social relationships, and personality factors. Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and Individual Differences, 114(6), 945-958.

Solem, P. E. (2018). Norway, In “Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development – Political Challenges within the Baltic Sea Region”. Population Europe Discussion Paper Series. Berlin: Max Planck Institute for Demographic Research.

2017

Slagsvold, B. & Hansen, T. (2017). Morgendagens eldre – betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54, 36-45.

Solem, P. E. (2017). Aldring og arbeidsprestasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57-63.

2016

Herlofson, K. (2016). Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? Sosiologi i dag, 45, 24-45.

 

Utvalgte konferansepaper

 • Aartsen, M., Hansen, T., & Slagsvold, B. Volunteering and quality of life in middle aged and older adults: Causation or Selection? 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Aartsen, M. The social pattern of conflicting and low quality social relations. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Aartsen, M. Pressing issues for policy and practice to reduce social exclusion. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Brandt, M. & Herlofson, K. Caring for parents and grandchildren in Europe. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Hansen, T. & Slagsvold, B. Volunteering among middle-aged and older Norwegians: participation, motivation, and Barriers. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Hansen, T., Aartsen, M., Slagsvold, B. & Deindl, C. (presenter). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Hansen, T. & Slagsvold, B. (2015). Sammenhenger mellom frivillig arbeid og livskvalitet. 6. norske aldersforskningskongress, Voksenåsen, Oslo 3-4. des.
 • Hansen, T. & Slagsvold, B. (2016). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans 21. des.
 • Hellevik, T. Raising average retirement age – the likelihood of unintended consequences. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Hellevik, T. (2016). Changes in preferred retirement age. Work, age, health and employment – evidence from longitudinal studies, Wuppertal, 19-21. sept.
 • Hellevik, T. (2016). Expectations for life in retirement – what does it mean for plans for and actual timing of retirement? 23rd Nordic Congress of Gerontology, Tampere, 19.-22. juni
 • Herlofson, K. (2016). Macro-micro links. Population structures and Family realities. 8th Congress of the European Society on Family Relations, Dortmund, 31. aug-3. sept.
 • Herlofson, K., Veenstra, M. & Nordbø, H.V. (2017). Caring for aging parents – gender inequalities in a gender equal welfare state? 21st IAGG World Congress, San Francisco, 23.-27. Juli.
 • Nordbø, H. & Herlofson, K. Helping ageing parents – the role of responsibility norms and relationship quality. 24. Nordic Congress of Gerontology, Oslo May 2-4 2018.
 • Slagsvold, B. (2015). Aktiv aldring – kunne, ville, måtte. VAM konferanse: Arbeid for livet, Oslo, 21. okt.
 • Solem, PE. (2016). Livskvalitet, mestring og aktivitet i eldre år. Dagsseminar. Helsedirektoratet.