NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Rapporter

2018

Nes, R. B., Barstad, A., & Hansen, T. (2018). Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem. Oslo: Helsedirektoratet.

2016

Hansen, T. & Daatland, S. O. (2016). Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet. Oslo: Helsedirektoratet. (last ned her)

Herlofson, K. & Daatland, S.O. (2016). Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus. NOVA rapport 2/16. Oslo: NOVA.

2013

Daatland, S.O. & Slagsvold, B. (2013). Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) – runde 1 og 2. NOVA rapport 15/13. Oslo: NOVA.

2012

Daatland, S.O. & Veenstra, M. (red.) (2012). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. NOVA rapport 2/12. Oslo: NOVA.

Hansen, T. & Slagsvold, B. (red.), Likestilling hjemme. NOVA rapport 8/12. Oslo: NOVA.

2010

Kjeldstad. R. & Lyngstad, J. (red.), Utradisjonell likestilling. Analyser av undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) 2007. Rapporter 18/2010. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

2009

Daatland, S. O., Veenstra, M., & Lima, I. A. (2009). Helse, familie og omsorg over livsløpet. NOVA rapport 4/09. Oslo: NOVA.

Veenstra, M., Lima, I. A., & Daatland, S. O. (2009). Helse, helseatferd og livsløp. NOVA rapport 3/09. Oslo: NOVA.

2006

Slagsvold, B. & Daatland, S.O. (red.) (2006). Eldre år, lokale variasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) – runde 1. NOVA rapport 15/06. Oslo: NOVA.

2005

Slagsvold, B. & Solem, P.E. (red.) (2005). Morgendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre. NOVA rapport 11/05. Oslo: NOVA.