NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Researchers

NorLAG researchers at NOVA:

Marijke Veenstra
Britt Slagsvold
Heidi Gautun
Katharina Herlofson
Marja Aartsen
Per Erik Solem
Svein Olav Daatland
Tale Hellevik
Thomas Hansen

PhD candidates
Gøril Kvamme Løset
Maja Grøtting
Hanna Vangen Nordbø (from Jan. 2017)

Associated researchers
Annemette Sørensen (Prof. emeritus)
Gunhild Hagestad (Prof. emeritus)
Morten Blekesaune (Prof., Universitetet i Agder)