NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Spørreskjema og dokumentasjon

Her kan du laste ned dokumentasjonsrapporter og spørreskjema (telefonintervju og postalt spørreskjema) for NorLAG1 og NorLAG2/LOGG.

Dokumentasjonsrapportene inneholder en beskrivelse av formål med undersøkelsen, utvalg, utvikling av spørreskjema, datainnsamlingen, og registerkoplingene. De inneholder også analyse av frafall, utvalgsskjevhet og innsamlingsfeil. I rapportene følger dessuten en rekke vedlegg (blant annet informasjonsbrev/samtykkeerklæring og spørreskjemaene).

Dokumentasjonsrapporter
Dokumentasjonsrapport LOGG easy-to-use (versjon 5)
Dokumentasjonsrapport NorLAG easy-to-use (versjon 4)
Forskningsinstrumentene i NorLAG/LOGG
NorLAG panel easy-to-use variabelnavn og variabelverdier

Surveydesign og datainnsamling
SSBs dokumentasjon av surveydesign og datainnsamling NorLAG1
SSBs dokumentasjon av surveydesign og datainnsamling NorLAG2/LOGG

Spørreskjema og intervju
Telefonintervju NorLAG1
Postalt spørreskjema NorLAG1
Telefonintervju NorLAG2/LOGG
Postalt spørreskjema NorLAG2/LOGG

Arbeidsnotat
Geografisk avstand
Non-response and attrition
Harmonisering av NorLAG med lignende internasjonale studier

Nyhetsbrev ACCESS Life Course prosjektet
Nr. 3 (høst 2014)
Nr. 2 (sommer 2013)
Nr. 1 (høst 2012)