NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Spørreskjema og dokumentasjon

Her kan du laste ned dokumentasjonsrapporter fra Statistisk sentralbyrå og spørreskjema (telefonintervju og postalt spørreskjema) for NorLAG1, NorLAG2 og NorLAG3.

Dokumentasjonsrapportene inneholder en beskrivelse av formål med undersøkelsen, utvalg, utvikling av spørreskjema, datainnsamlingen og registerkoplingene. De inneholder også analyse av frafall, utvalgsskjevhet og innsamlingsfeil. I rapportene følger dessuten en rekke vedlegg (blant annet informasjonsbrev/samtykkeerklæring og spørreskjemaene).