NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?

Linn Herning. Foto: R. Gavelstad

Linn Herning fra alliansen For velferdsstaten og forfatter av boka Velferdsprofitørene holdt et spennende innlegg på NTLs lunsjmøte 13. juni med tittelen: “Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?”

Hun snakket om konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Hvilke konsekvenser vil denne utviklingen ha:

  • for kvaliteten på tjenestene?
  • for arbeidstakeres rettigheter?
  • for forvaltningen av fellesskapets skattepenger?

Hvilken rolle bør fagforeningene ta?

Dersom du ønsker å lese boken Velferdsprofitørene, kan du låne et eksemplar fra NTL-kontoret.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar