NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Høring om NTLs forsknings- og utdanningspolitikk

Aksel Hagen. Foto: NTL HiOA

NTLs forbundsstyre nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe som skulle formulere forslag til NTLs politikk for forskning og utdanning. Arbeidsgruppa har analysert den generelle utviklingen i sektoren og vårt mål er at dette arbeidet vil bidra til å forbedre NTLs politikk på området.

20. juni arrangerte NTL HiOA et høringsmøte med Aksel Hagen fra arbeidsgruppen for å diskutere meldingen og forslaget til politikk.

Last ned rapporten

Arbeidsgruppa har også lagt fram et forslag til politikk for høyere utdanning og forskning. Last ned dokumentet: Forslag til politikk

Vi ber om konkrete, skriftlige innspill til politikkforslagene fra dere innen mandag 27. juni.

Disse sendes på e-post til: ntl@hioa.no

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar