NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Årsmøte 6. mars

OsloMet. Foto: John Hughes

Årsmøte for NTL ved OsloMet blir arrangert 6. mars.

Velkommen til årsmøte for NTL ved OsloMet!

 TID: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 16.00 – kl. 19.00
STED: Kurs og konferansesenteret i Pilestredet 46, rom PA318

Vi sørger for enkel bevertning.

Dagsorden årsmøtet

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Styrets årsberetning
  4. Revidert regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Anders Schjelderup Lyng
Leder NTL ved OsloMet

Cecilia Novas
Nestleder NTL ved OsloMet

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar