NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Mobiliserer mot foretaksmodell for universiteter og høgskoler

Kjersti Barsok, NTL. Foto: NTL

- Vi vil ikke ha mer markedstilpasning av utdanningssystemet, vi vil ikke gå fra forskning til faktura. For det er forskjell på samfunnets behov og hva markedet er villig til å betale for. Å flytte makta fra politikerne til markedet i den tro at konkurranse vil gi bedre løsninger, har vi ingen tro på, sa Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL på sektorsamling for NTL-tillitsvalgte ved universiteter og høgskoler på OsloMet.

Her kan du signere oppropet mot foretaksmodell i UH-sektoren:  https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen

Tema på samlingen 23.04 var regjeringens varslede «Mulighetsstudie for mer autonomi i sektoren – foretaksmodellen». Over 80 tillitsvalgte og medlemmer fra sektoren deltok. Statssekretær Rebekka Borch fra Kunnskapsdepartementet og Roar Eilertsen fra DeFacto – kunnskapssenter for fagorganiserte innledet, i tillegg til Kjersti Barsok og mange tillitsvalgte.

Påskudd for privatisering

Daglig leder Roar Eilertsen i DeFacto – kunnskapssenter for fagorganiserte, la fram rapporten «Om foretak i UH-sektoren» som er utarbeidet på oppdrag for NTL-foreningen ved NTNU. Eilertsen mener at foretaksmodellen er et påskudd for å privatisere eller skille ut deler av de offentlige tjenestene og sa til Uniforum;

– Om universitetene og høgskolene blir organiserte som foretak, vil de også komme inn under regnskapsloven. Dermed vil offentlige institusjoner som ikke er til for å tjene penger, men for å forvalte og tjene samfunnsinteressene, kunne komme ut med underskudd, gjennom å skrive ned verdien på bygninger eller annen eiendom som den aktuelle institusjonen har. Slik kan det oppstå ett underskudd, som ikke blir dekket av overføringene fra staten. Dermed blir de pressa til å kutte ned på tjenestetilbudet sitt eller bare å satse på det som ser ut til å lønne seg.

Hva skjer med pensjonen?

Eilertsen tok også opp at en foretaksmodell kan føre til at de ansatte kan komme innunder annet lovverk, fra statsansatteloven til arbeidsmiljøloven, som vil gi et svakere stillingsvern. Pensjonsordningen vil også kunne endres i en ny modell.

Lik rett til utdanning

NTL-foreningene ved universitetene og høgskolene var viktige i mobiliseringen mot foretaksmodellen i sektoren sist det ble foreslått. Kjersti Barsok tok opp at det vil være fristende for institusjonene å bruke studieavgift for å sikre seg mot underskudd og lavere overføringer dersom de også blir foretak.

– NTL er opptatt av at det må det være lik rett til utdanning, uavhengig av bakgrunn og økonomi. Dessuten at utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd, og lik rett til utdanning er derfor et grunnleggende demokratisk prinsipp. Derfor mener NTL at overordnet styring og finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Vi mener det best ivaretas om de statlige institusjonene forsetter som demokratisk styrte forvaltningsorgan. Det er slik de best kan ivareta sine samfunnsoppdrag i form av forskningsbasert undervisning, forskning og formidling, sa Barsok på samlingen.

NTL vil være med videre å diskutere rammeverket til universiteter og høyskoler for å sikre økt autonomi og handlingsrom.

DeFacto rapport om foretaksmodell på universiteter og høgskoler 

NTL-foreninger vil stanse innføring av foretaksmodell

Studenter og ansatte krever plass i utredning om foretaksmodell 

NTL mobiliserer mot foretaksmodell

Tekst: NTL

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar