NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Uravstemning om pensjon

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon ble avslutta 3. mars 2018. Uravstemning over forslaget sendes til alle medlemmer i løpet av formiddagen fredag 27. april med svarfrist 15. mai kl. 16.00.

 

Hva skal jeg stemme?

Styret oppfordrer medlemmene til å si sin mening om avtalen som er forhandlet fram. Blir stemmedeltakelsen under 75 %, vil LO-sekretariatet bestemme på vegne av oss.

Avgitt stemme kan ikke endres.

Alle medlemmer oppfordres til å sette seg godt inn i hva det stemmes over. Etter å ha avholdt to medlemsmøter om pensjon, har styret i NTL ved OsloMet valgt å ikke komme med noen anbefaling til våre medlemmer i  avstemningen.

I tiden fram mot svarfristen blir det arrangert to møter om forslaget til ny tjenestepensjon, der man søker å få fram begge sider av diskusjonen:

 Forslag til ny offentlig tjenestepensjon – bra for alle?
Arrangør: NTL Sentralforvaltningen og NTLs fylkesutvalg i Oslo
Tid: 4. mai, kl. 08.00-10.00
Sted: Kulturhuset
Påmelding: Ingen påmelding er nødvendig

Offentlig tjenestepensjon – hva skal du stemme?
Arrangør: NTL NAV Oslo og NTLs Fylkesutvalg i Oslo
Tid: 8. mai, kl. 12.00-15.00
Sted: Litteraturhuset – Amalie Skram
Påmelding: Lenke til påmelding finner du her

Noen argumenter

Forsvar offentlig pensjon, som anbefaler et nei, har blant annet uthevet disse argumentene:

  • Det nye forslaget har ingen tidligpensjonsordning
  • De som må gi seg ved 62 år vil få pensjoner ned mot 40% av lønna si
  • Rundt en tredel av alle i offentlig sektor er helt eller delvis uføre før 67 år – men det er ikke laget en løsning for denne store gruppa

Leder av NTL, John Leirvåg, som anbefaler et ja, har blant annet begrunnet anbefalingen slik:

  • Man har rettet opp i store negative konsekvenser av levealdersjusteringa for yngre årskull
  • Den nye påslagsmodellen vil gi de aller fleste medlemmene et bedre pensjonsnivå på et tidligere tidspunkt enn dagens ordning
  • Gode overgangsordninger mellom gammel og ny ordning og lettere å bytte jobb mellom privat og offentlig sektor uten å miste pensjon

Hvordan stemmer jeg?

NTL sender en tekstmelding med en lenke som logger deg automatisk inn i stemmegivingsmodulen.

I tillegg sendes det en e-post med avtalen det skal stemmes over og tilleggsinformasjon.

Dersom du ikke mottar SMS kan du likevel fra 27. april stemme ved å:

  1. Gå til https://compendiamedlem.no/Avstemning/ntl/Avstemning.nsf og logg inn med medlemsnummer som brukernavn og fødselsdato som passord
  2. Skriv en SMS med NTL ja/nei medlemsnummer fødselsdato, f.eks. NTL ja 7514492 130780 og send dette til 26112

Spørsmål?

Har du spørsmål, send oss en e-post til ntl@oslomet.no.

 

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar