NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Nye medlemsmøter

OSLOMET 20180814: Bilder fra studiestart 2018 på morgenen før åpningsseremonien på St. Hanshaugen. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Kom på medlemsmøte og diskuter ORV-høring og rapporten om fakultetsråd vs. -styre.

Medlemsmøte: Høring om ORV-prosjektets sluttrapport

NTL ved OsloMet har mottatt høring om ORV-prosjektets sluttrapport. Basert på høringsinnspillene, vil ORV-direktør legge frem endelige forslag til tiltak for rektor.

På medlemsmøte informerer vi kort om høringa og svarer på spørsmål fra medlemmene. Rapporten er sendt ut på e-post.

I forbindelse med høringen er NTL OsloMet særlig bedt om å besvare følgende spørsmål:

  • Framstår tiltakene som foreslås som hensiktsmessige for å oppnå målene om redusert administrativ ressursbruk? Eventuelt, hvorfor ikke?
  • Framstår tiltakene som realistiske å gjennomføre? Hva står eventuelt i veien for at disse tiltakene kan la seg gjennomføre?
  • Hvordan vurderer høringsinstansene generelt dagens arbeidsdeling, ansvar og roller innenfor HR, Økonomi og Samfunnskontakt og kommunikasjon, mellom fakultetene og fellesadministrative områder?
  • På hvilken måte kan tiltakene som foreslås påvirke arbeidsmiljøet på OsloMet, positivt eller negativt?

Tid: 1. februar kl. 14-15
Sted: Pilestredet 46, PA314

Medlemsmøte: Evaluering av ordninga med fakultetsråd ved OsloMet

NTL OsloMet har mottatt høring om NIBRs evaluering av ordningen med fakultetsråd, og inviterer til medlemsmøte for å informere og svare på spørsmål.

Medforfatter av rapporten, Sigrid Stokstad, innleder.

Høringsinstansene har blitt bedt om å gi en tilbakemelding på hovedmomenter i evalueringa knytta til fakultetsrådenes faktiske virksomhet, og til å gi vurderinger om hvorvidt fakultetsrådenes(s):

  • funksjonsmåte er vesentlig forskjellig fra fakultetsstyrets
  • innfrir forventninger om mer effektivt rapporterings- og beslutningssystem
  • ivaretar de ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse

Last ned rapporten

Tid: 2. februar kl. 12.30-14
Sted: Pilestredet 46, KK-Lounge (3. etg.)

 

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar