NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Jobber du på midlertidig kontrakt?

Stand i Pilestredet. Eva og Kamran avbildet.

Jobber du midlertidig i universitets- og høgskolesektoren og er usikker på om kontrakten din er lovlig? NTL kan sjekke kontrakten din for deg!

Torsdag 17. oktober hadde NTL OsloMet stand i forbindelse med kampanjen fra NTL Ung om midlertidige kontrakter. Eva og Kamran fra styret stilte opp.

Sektoren vår har en altfor høy bruk av midlertidige stillinger, og NTL jobber for at andelen midlertidige stillinger skal reduseres.

Tidsbegrensede arbeidskontrakter skal være lovlig inngått, og man må ha unntakshjemmel for å tilsette midlertidig.

NTLs midlertidighetstest hjelper deg å finne ut om du har grunnlag for få lovligheten av ditt midlertidige arbeidsforhold vurdert nærmere.

1. Har du faste og løpende arbeidsoppgaver?

2. Er det avtalt at du skal arbeide ”inntil videre” (e.l.)?

3. Er du ansatt på “engasjement”?

4. Har du skriftlig arbeidsavtale om midlertidig tilsetting?

5. Har du mottatt varsel om opphør av arbeidsforholdet?

6. Har du vært midlertidig ansatt i mer enn tre år?

Svarer du JA på én eller flere? Kontakt oss i NTL.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar