NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Bli medlem

Det nytter å være organisert, bli medlem i NTL!

NTL representerer alle stillingskategorier, er det neststørste forbundet ved OsloMet, og har derfor god slagkraft i institusjonen.

Ved OsloMet er det NTL som organiserer flest teknisk-administrativt tilsatte, men vi har også en stor andel medlemmer som er tilsatt i undervisnings- og forskningsstillinger.

Det å være NTL-medlem gir trygghet og en rekke fordeler:

 • NTL sikrer deg medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet ditt
 • NTLs tillitsvalgte jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • NTL er gode til å bistå medlemmer og tillitsvalgte i store omstillingsprosesser
 • NTL er en solid fagforening å ha i ryggen når det trengs
 • NTL har tilgang til erfarne og dyktige arbeidsrettsadvokater gjennom LO
 • Det at NTL har mange medlemmer, gir økt styrke og mulighet for å påvirke, både på arbeidsplassen, overfor myndighetene og i samfunnet
 • NTL er medlem i LO og er den største fagforeningen i staten
 • Du får markedets rimeligste og beste innbo- og reiseforsikring og tilbud om andre rimelige forsikringer
 • NTL tilbyr en rekke gratis kurs
 • Du får LOfavør-kortet med en rekke fordeler

NTL OsloMet er opptatt av at medlemmene skal ha sosiale arenaer. Derfor arrangerer vi lunsjmøter, medlemsseminarer, medlemsturer og julebord.

Alle på arbeidsplassen kan bli medlem, også vikarer og midlertidig tilsatte.

Medlemskapet koster 1,1 % av innskuddspliktig lønn til Statens Pensjonskasse, kr 80 per mnd. i innboforsikring og 79 per mnd. for reiseforsikring.

Ønsker du å bli medlem?
Fyll ut skjemaet her eller send e-post til ntl@oslomet.no med følgende informasjon:

 • Ditt fulle navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Fødsels- og personnr.

Lurer du på noe i forbindelse med medlemsskapet ta kontakt med en av oss i styret.

NTL-kontoret ligger i P46, 3.etg. rom PA361 og  tlf: 67237990