NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag
Kjersti Barsok, NTL. Foto: Lars Berg Hemans

Fagbevegelsen og klimakampen

Hvordan kan fagbevegelsen bli en sterkere pådriver i klimakampen?

Velkommen til panelsamtale om gapet mellom en tiltagende global oppvarming og en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok.

Sted: Pilstredet 35, Auditorium PI254
Dato og tid: torsdag 12. januar 2017 kl. 14.30 – 16.00

Broen til framtiden er blitt kjent som folkets klimakonferanse, og er et samarbeid mellom forskere og fagbevegelse, miljøorganisasjoner og kirken. I forkant av konferansen den 17. februar arrangerer Institutt for journalistikk og mediefag, sammen med NTL på Høgskolen og LO i Oslo, en panelsamtale om hvordan fagbevegelsen, sammen med alliansepartnere i sivilsamfunnet, kan være med å redusere gapet mellom en tiltagende global oppvarming og en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok, både nasjonalt og globalt.

I panelet:

  • Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT forbundet
  • Kjersti Barsok, første nestleder i NTL
  • Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge
  • Ingeborg Midttømme, biskop i Møre bispedømme

Panelsamtalen ledes av Andreas Ytterstad, førsteamanuensis ved HiOA og nestleder i Concerned Scientist Norway. Han skrev boken om 100 000 klimajobber i 2013 og redigerte boken «Broen til framtiden» i 2015.

For mer info om Broen til framtiden, se broentilframtiden.com

Påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/78728.html

Arrangører er Institutt for journalistikk og mediefag, LO i Oslo og NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foto: Kjersti Barsok, nestleder i NTL. Fotograf: Lars Berg Hemans

Les mer 0 kommentarer

Medlemsmøte: Pensjon og pizza

Velkommen til NTL HIOAs første medlemsmøte i høst: “Pensjon og pizza”

Pensjon kan være både komplisert, overveldende og litt strevsomt. Åsne Refsdal og Jorunn Folkvord fra Forsvar Offentlig Pensjon gjør pensjon forståelig og tilgjengelig. Gjennom en lett og ledig innledning vil du få vite om både tjenestepensjon, AFP og folketrygd. Det blir lagt stor vekt på å forstå hvordan folketrygden har blitt endret og hva slags betydning dette har for tjenestepensjonsordningene.

Innledningen er ikke ment å lage eksperter av tilhørerne, men å gi alle en god grunninnføring og et godt grunnlag for å forstå hva som skjer framover. Spørsmål kan stilles underveis.

Det vil bli servert pizza og mineralvann så meld dere på her slik at vi vet hvor mange som kommer.

Tid: 8. september kl. 14.30-17.00

Sted: Pilestredet 48, rom S141

 

Les mer 0 kommentarer
Aksel Hagen. Foto: NTL HiOA

Høring om NTLs forsknings- og utdanningspolitikk

NTLs forbundsstyre nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe som skulle formulere forslag til NTLs politikk for forskning og utdanning. Arbeidsgruppa har analysert den generelle utviklingen i sektoren og vårt mål er at dette arbeidet vil bidra til å forbedre NTLs politikk på området.

20. juni arrangerte NTL HiOA et høringsmøte med Aksel Hagen fra arbeidsgruppen for å diskutere meldingen og forslaget til politikk.

Last ned rapporten

Arbeidsgruppa har også lagt fram et forslag til politikk for høyere utdanning og forskning. Last ned dokumentet: Forslag til politikk

Vi ber om konkrete, skriftlige innspill til politikkforslagene fra dere innen mandag 27. juni.

Disse sendes på e-post til: ntl@hioa.no

Les mer 0 kommentarer
Linn Herning. Foto: R. Gavelstad

Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?

Linn Herning fra alliansen For velferdsstaten og forfatter av boka Velferdsprofitørene holdt et spennende innlegg på NTLs lunsjmøte 13. juni med tittelen: “Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?”

Hun snakket om konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Hvilke konsekvenser vil denne utviklingen ha:

  • for kvaliteten på tjenestene?
  • for arbeidstakeres rettigheter?
  • for forvaltningen av fellesskapets skattepenger?

Hvilken rolle bør fagforeningene ta?

Dersom du ønsker å lese boken Velferdsprofitørene, kan du låne et eksemplar fra NTL-kontoret.

Les mer 0 kommentarer
Tariff skrevet med magnetbokstaver på brunt bord. Foto: colourbox.no

Lunjsmøte om tariffoppgjøret i staten

I forbindelse med meklingsresultatet  og den kommende uravstemningen i staten, så har vi invitert forbundssekretær Thomas Sandvik.

Thomas kommer for å informere om selve oppgjøret i staten og for å svare på spørsmål fra dere.

Tid: fredag 3.juni, klokken 11:00-11:45
Sted: Auditorium S141, Pilestredet 48

Ta med matpakka, NTL spanderer frukt, kaffe og te. Lunsjmøtene er rettet mot medlemmer i NTL, men det er hyggelig om du tar med en kollega som er interessert i dette temaet. Det er ingen påmelding til møtet.

 

Les mer 0 kommentarer
Mann som holder opp stort ur. colourbox

Lunsjmøte: Fleksitid og overtid i staten

Les mer 0 kommentarer

Brudd i forhandlingene i staten

En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

Regjeringen har vist sitt sanne ansikt i disse forhandlingene. Dette er et angrep på våre medlemmer og deres rettigheter, sier en oppgitt LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Les mer her: http://www.lostat.no/forsiden/brudd-i-staten-article1924-6.html

Staten styrte fram brudd

Staten tilbød oss smuler i generelle tillegg, samtidig som de ville snu opp ned på forhandlingssystemet med alt ut lokalt, uten streikerett, sier NTL-leder John Leirvaag.

Les mer her: https://medlem.ntl.no/nyheter?p_document_id=134035

Også Unio og YS brøt med staten

To timer etter at LO Stat hadde vendt tommelen ned for statens siste tilbud, brøt også YS og Unio forhandlingene i statsoppgjøret. -Jeg er oppgitt over at staten velger å underskrive avtale med bare en av hovedsammenslutningene, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Les mer her: http://www.lostat.no/forsiden/ogsa-unio-og-ys-brot-med-staten-article1925-6.html

Fare for storstreik i staten

Streikefaren i staten regnes som stor etter at tre av fire hovedsammenslutninger brøt forhandlingene med staten natt til søndag.

Les mer her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fare-for-storstreik-i-staten-8453087.html

 

Les mer 0 kommentarer
Folk lytter til Elisabeth Eide på lunsjmøte

Interessant lunsjmøte

Årets andre lunsjseminar i regi av NTL HiOA gikk av stabelen 26. april. Denne gangen snakket Elisabeth Eide om hvorfor folk flykter og hvordan de blir møtt.

Har du tips til andre tema for senere lunsjmøter, ta kontakt med ntl@hioa.no.

Les mer 0 kommentarer
Randi Gavelstad, Anders Lyng, Anita Busch (NTL sentralt), Amir Haghighi, Nina Eriksen, Anniken Bakke og Kamran Bagheri på repmøte i NTL UH

HiOA på plass på representantskapsmøtet

av Nina Eriksen

På bildet: Randi Gavelstad, Anders Lyng, Anita Busch (NTL sentralt), Amir Haghighi, Nina Eriksen, Anniken Bakke og Kamran Bagheri.

I tre dager har delegater fra NTL HiOA deltatt på representantskapsmøte i Landsforeningen for universiteter og høgskoler (NTL UH) som ble arrangert i Oslo.

Der fikk vi blant annet foredrag fra nestleder i NTL Kjersti Barsok og høre om lønnsforhandlingene fra Thomas Sandvik (NTL).

Vi diskuterte også NTL UHs kamp for å få alle NTL-foreningene i sektoren inn i en landsforening. I dag er UiO, UiT, UiB, NTNU og NMBU egne foreninger. NTL UH mener dette gir oss for lite slagkraft politisk og også innad i NTL.

Vi fikk også et interessant foredrag fra Rolf Rynning Hanssen fra Fagforbundet om TISA (og TTIP), nye frihandelsavtaler om tjenester som regjeringen nå forhandler om.

Anders S. Lyng og Randi Gavelstad har sittet i styret i landsforeningen, men gikk nå ut. Ny HiOA-medlemmer i styret er Amir Haghighi og Anniken Bakke (vara).

Les mer 0 kommentarer