NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag
Heidi Bergsli. Foto: Sonja Balci, HiOA

NTL Lunsjmøte: Byens offentlige rom og kampen for fellesskapet

NTL HiOA inviterer til lunsjmøte med Heidi Bergsli fredag 22. september kl. 11-12.

Heidi Bergsli er forsker på NIBR og leder nå prosjektet Demosspace, som undersøker de demokratiske sidene ved utviklingen av offentlig rom.

I lunsjforedraget vil hun snakke om hvorfor offentlig rom er viktige for demokratiet, og hvordan de står på spill i Oslos byutvikling med fortetting og fokus på attraktivitet. Et perspektiv stiller spørsmål om hvem som har retten til byen. I Oslo blir dette et spørsmål om hvordan bysamfunnet utvikler seg dersom segregeringen øker, og dersom kun de mer bemidlede får råd til å bo og bruke byen. Hva er betydningen av offentlige rom som fellesskapsarena i en slik utvikling?

Ta gjerne med matpakka, NTL spanderer kaffe og te.

(foto: Sonja Balci)

Les mer 0 kommentarer
Utsnitt av HiOA-bygning med tekst Valg 2017

Valgdebatt på HiOA: Politikk for forskning og utdanning

Hvordan kan høyere utdanning og forskning svare på våre viktigste framtidsutfordringer? Og hvordan kan politikerne legge til rette for dette? Prioriterer Norge forskning og høyere utdanning høyt nok? Den 30. august stiller ansatte og studenter spørsmålene, og politikerne må svare.

Trine Skei Grande og Bjørnar Moxnes samt kandidater fra andre partier kommer – kommer du?

Sted: HiOA, Pilestredet 52, Oslo
Dato og tid: onsdag 30. august 2017 kl. 08.30 – 10.00

Fra de politiske partiene stiller følgende kandidater:

  • Nicolas Wilkinson, 1.-kandidat Akershus SV
  • Per Espen Stoknes, 2.-kandidat Oslo MDG
  • Bjørnar Moxnes, partileder Rødt
  • Åsmund Aukrust, 4.-kandidat Akershus, Ap
  • Henrik Asheim, 4.-kandidat Akershus H
  • Trine Skei Grande, partileder V
  • Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant SP
  • Ingunn E. Ulfsten, 1.-kandidat Akershus KrF

Ordstyrer er Elisabeth Eide fra Institutt for journalistikk og mediefag ved HiOA.

Arrangører: Studentparlamentet, Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vel møtt!

Spørsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Anders S. Lyng (NTL): tlf. 918 49 280

Les mer 0 kommentarer
Thomas Sandvik, NTL

Medlemsmøte om lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger

NTL HiOA arrangerte et lunsjmøte om lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger den 9. juni (Kjeller) og 12. juni (Pilestredet).

Thomas Sandvik fra forbundskontoret holdt foredrag om årets mellomoppgjør og de utfordringene store deler av fagbevegelsen står overfor med tanke på regjeringens lønns- og forhandlingssystemet i staten.

Leder for NTL HiOA orienterte om høstens lokale forhandlinger, og om at  NTL, Parat og Forskerforbundet ved HiOA er i dialog med administrasjonen om å fordele årets pott som et flatt kronetillegg.

Medlemmene på møtet i Pilestredet gav positive tilbakemeldinger på dette. På Kjeller var det dessverre ingen medlemmer som hadde møtt opp.

Les mer 0 kommentarer
Fra omslag rapport om Norsk folkehjelps og NTLs solidaritetsprosjekt i Rwanda. Rwandiske kvinner

NTL HiOA viser solidaritet med Rwandas kvinner

NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus støtter NTLs og Norsk folkehjelps kampanje for å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda med kr 10 000,-. For hver 1 000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet, vil Norad støtte med 9 000 kroner. Vi oppfordrer også medlemmene våre om å støtte kampanjen.

Om prosjektet

Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp samarbeider i perioden 2014-2017 om solidarisk støtte til kvinnene i Rwanda.

Landet har en konfliktfylt historie som fortsatt setter dype spor. Og som mange andre steder, er kvinnene en sårbar gruppe. Mange kvinner utsettes for kjønnsbasert vold, til tross for at de har styrket sin stilling de siste årene.

Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar Norsk Folkehjelps partnere til varige endringer. Også mennene er med, og resultatene viser at de tar mer ansvar enn tidligere.

For å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda trengs mer økonomisk støtte. NTL oppfordrer derfor avdelingene og foreningene til å støtte opp under samarbeidet ved å bidra økonomisk.

For hver 1000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet vil Norad støtte med 9000 kroner.

Sammen kan vi bidra til at kvinnene i Rwanda får et bedre liv! Les mer om samarbeidsprosjektet: ntl.no/nyheter?p_document_id=123955

Les mer 0 kommentarer