NTL HiOA Norsk Tjenestemannslag

Uravstemning om pensjon

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon ble avslutta 3. mars 2018. Uravstemning over forslaget sendes til alle medlemmer i løpet av formiddagen fredag 27. april med svarfrist 15. mai kl. 16.00.

 

Hva skal jeg stemme?

Styret oppfordrer medlemmene til å si sin mening om avtalen som er forhandlet fram. Blir stemmedeltakelsen under 75 %, vil LO-sekretariatet bestemme på vegne av oss.

Avgitt stemme kan ikke endres.

Alle medlemmer oppfordres til å sette seg godt inn i hva det stemmes over. Etter å ha avholdt to medlemsmøter om pensjon, har styret i NTL ved OsloMet valgt å ikke komme med noen anbefaling til våre medlemmer i  avstemningen.

I tiden fram mot svarfristen blir det arrangert to møter om forslaget til ny tjenestepensjon, der man søker å få fram begge sider av diskusjonen:

 Forslag til ny offentlig tjenestepensjon – bra for alle?
Arrangør: NTL Sentralforvaltningen og NTLs fylkesutvalg i Oslo
Tid: 4. mai, kl. 08.00-10.00
Sted: Kulturhuset
Påmelding: Ingen påmelding er nødvendig

Offentlig tjenestepensjon – hva skal du stemme?
Arrangør: NTL NAV Oslo og NTLs Fylkesutvalg i Oslo
Tid: 8. mai, kl. 12.00-15.00
Sted: Litteraturhuset – Amalie Skram
Påmelding: Lenke til påmelding finner du her

Noen argumenter

Forsvar offentlig pensjon, som anbefaler et nei, har blant annet uthevet disse argumentene:

 • Det nye forslaget har ingen tidligpensjonsordning
 • De som må gi seg ved 62 år vil få pensjoner ned mot 40% av lønna si
 • Rundt en tredel av alle i offentlig sektor er helt eller delvis uføre før 67 år – men det er ikke laget en løsning for denne store gruppa

Leder av NTL, John Leirvåg, som anbefaler et ja, har blant annet begrunnet anbefalingen slik:

 • Man har rettet opp i store negative konsekvenser av levealdersjusteringa for yngre årskull
 • Den nye påslagsmodellen vil gi de aller fleste medlemmene et bedre pensjonsnivå på et tidligere tidspunkt enn dagens ordning
 • Gode overgangsordninger mellom gammel og ny ordning og lettere å bytte jobb mellom privat og offentlig sektor uten å miste pensjon

Hvordan stemmer jeg?

NTL sender en tekstmelding med en lenke som logger deg automatisk inn i stemmegivingsmodulen.

I tillegg sendes det en e-post med avtalen det skal stemmes over og tilleggsinformasjon.

Dersom du ikke mottar SMS kan du likevel fra 27. april stemme ved å:

 1. Gå til https://compendiamedlem.no/Avstemning/ntl/Avstemning.nsf og logg inn med medlemsnummer som brukernavn og fødselsdato som passord
 2. Skriv en SMS med NTL ja/nei medlemsnummer fødselsdato, f.eks. NTL ja 7514492 130780 og send dette til 26112

Spørsmål?

Har du spørsmål, send oss en e-post til ntl@oslomet.no.

 

Les mer 0 kommentarer
Kjersti Barsok, NTL. Foto: NTL

Mobiliserer mot foretaksmodell for universiteter og høgskoler

- Vi vil ikke ha mer markedstilpasning av utdanningssystemet, vi vil ikke gå fra forskning til faktura. For det er forskjell på samfunnets behov og hva markedet er villig til å betale for. Å flytte makta fra politikerne til markedet i den tro at konkurranse vil gi bedre løsninger, har vi ingen tro på, sa Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL på sektorsamling for NTL-tillitsvalgte ved universiteter og høgskoler på OsloMet.

Her kan du signere oppropet mot foretaksmodell i UH-sektoren:  https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen

Tema på samlingen 23.04 var regjeringens varslede «Mulighetsstudie for mer autonomi i sektoren – foretaksmodellen». Over 80 tillitsvalgte og medlemmer fra sektoren deltok. Statssekretær Rebekka Borch fra Kunnskapsdepartementet og Roar Eilertsen fra DeFacto – kunnskapssenter for fagorganiserte innledet, i tillegg til Kjersti Barsok og mange tillitsvalgte.

Påskudd for privatisering

Daglig leder Roar Eilertsen i DeFacto – kunnskapssenter for fagorganiserte, la fram rapporten «Om foretak i UH-sektoren» som er utarbeidet på oppdrag for NTL-foreningen ved NTNU. Eilertsen mener at foretaksmodellen er et påskudd for å privatisere eller skille ut deler av de offentlige tjenestene og sa til Uniforum;

– Om universitetene og høgskolene blir organiserte som foretak, vil de også komme inn under regnskapsloven. Dermed vil offentlige institusjoner som ikke er til for å tjene penger, men for å forvalte og tjene samfunnsinteressene, kunne komme ut med underskudd, gjennom å skrive ned verdien på bygninger eller annen eiendom som den aktuelle institusjonen har. Slik kan det oppstå ett underskudd, som ikke blir dekket av overføringene fra staten. Dermed blir de pressa til å kutte ned på tjenestetilbudet sitt eller bare å satse på det som ser ut til å lønne seg.

Hva skjer med pensjonen?

Eilertsen tok også opp at en foretaksmodell kan føre til at de ansatte kan komme innunder annet lovverk, fra statsansatteloven til arbeidsmiljøloven, som vil gi et svakere stillingsvern. Pensjonsordningen vil også kunne endres i en ny modell.

Lik rett til utdanning

NTL-foreningene ved universitetene og høgskolene var viktige i mobiliseringen mot foretaksmodellen i sektoren sist det ble foreslått. Kjersti Barsok tok opp at det vil være fristende for institusjonene å bruke studieavgift for å sikre seg mot underskudd og lavere overføringer dersom de også blir foretak.

– NTL er opptatt av at det må det være lik rett til utdanning, uavhengig av bakgrunn og økonomi. Dessuten at utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd, og lik rett til utdanning er derfor et grunnleggende demokratisk prinsipp. Derfor mener NTL at overordnet styring og finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Vi mener det best ivaretas om de statlige institusjonene forsetter som demokratisk styrte forvaltningsorgan. Det er slik de best kan ivareta sine samfunnsoppdrag i form av forskningsbasert undervisning, forskning og formidling, sa Barsok på samlingen.

NTL vil være med videre å diskutere rammeverket til universiteter og høyskoler for å sikre økt autonomi og handlingsrom.

DeFacto rapport om foretaksmodell på universiteter og høgskoler 

NTL-foreninger vil stanse innføring av foretaksmodell

Studenter og ansatte krever plass i utredning om foretaksmodell 

NTL mobiliserer mot foretaksmodell

Tekst: NTL

Les mer 0 kommentarer
OsloMet. Foto: John Hughes

Årsmøte 6. mars

Årsmøte for NTL ved OsloMet blir arrangert 6. mars.

Velkommen til årsmøte for NTL ved OsloMet!

 TID: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 16.00 – kl. 19.00
STED: Kurs og konferansesenteret i Pilestredet 46, rom PA318

Vi sørger for enkel bevertning.

Dagsorden årsmøtet

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Styrets årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett
 7. Valg
 8. Avslutning

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Anders Schjelderup Lyng
Leder NTL ved OsloMet

Cecilia Novas
Nestleder NTL ved OsloMet

Les mer 0 kommentarer