NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Høstens lønnsforhandlinger

Arbeidet med lønnsforhandlingene har startet. NTL OsloMet inviterer til informasjonsmøte og lønnsverksted i Pilestredet og på Kjeller.

Informasjonsmøter om høstens lønnsforhandlinger

Kjeller: 31. august kl. 11.00-12.00, rom A324

Pilestredet: 31. august kl. 14.00-15.00, P46, som PA301

Lønnsverksted 3. og 4. september

I forkant av årets lokale forhandlinger (2.5.1), arrangerer vi lønnsverksted for medlemmene følgende datoer 3. september (Pilestredet) og 4. september (Kjeller).

På lønnsverkstedet får du veiledning og hjelp til å utforme ditt krav.

Det er satt av 10 minutter til rådighet til hver enkelt, dere vil få nærmere beskjed om eksakt tidspunkt.

Før lønnsverkstedet er det fint om dere har laget et utkast til krav, kravene føres på skjemaet som du finner her.

Tid til veiledning bestiller du her:

Velg det tidsrommet som passer deg best.

Siste frist for påmelding er fredag 31. august kl. 12.00

Les mer 0 kommentarer
OsloMet. Foto: John Hughes

Årsmøte 6. mars

Årsmøte for NTL ved OsloMet blir arrangert 6. mars.

Velkommen til årsmøte for NTL ved OsloMet!

 TID: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 16.00 – kl. 19.00
STED: Kurs og konferansesenteret i Pilestredet 46, rom PA318

Vi sørger for enkel bevertning.

Dagsorden årsmøtet

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Styrets årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett
 7. Valg
 8. Avslutning

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Anders Schjelderup Lyng
Leder NTL ved OsloMet

Cecilia Novas
Nestleder NTL ved OsloMet

Les mer 0 kommentarer
Heidi Bergsli. Foto: Sonja Balci, HiOA

NTL Lunsjmøte: Byens offentlige rom og kampen for fellesskapet

NTL HiOA inviterer til lunsjmøte med Heidi Bergsli fredag 22. september kl. 11-12.

Heidi Bergsli er forsker på NIBR og leder nå prosjektet Demosspace, som undersøker de demokratiske sidene ved utviklingen av offentlig rom.

I lunsjforedraget vil hun snakke om hvorfor offentlig rom er viktige for demokratiet, og hvordan de står på spill i Oslos byutvikling med fortetting og fokus på attraktivitet. Et perspektiv stiller spørsmål om hvem som har retten til byen. I Oslo blir dette et spørsmål om hvordan bysamfunnet utvikler seg dersom segregeringen øker, og dersom kun de mer bemidlede får råd til å bo og bruke byen. Hva er betydningen av offentlige rom som fellesskapsarena i en slik utvikling?

Ta gjerne med matpakka, NTL spanderer kaffe og te.

(foto: Sonja Balci)

Les mer 0 kommentarer
Utsnitt av HiOA-bygning med tekst Valg 2017

Valgdebatt på HiOA: Politikk for forskning og utdanning

Hvordan kan høyere utdanning og forskning svare på våre viktigste framtidsutfordringer? Og hvordan kan politikerne legge til rette for dette? Prioriterer Norge forskning og høyere utdanning høyt nok? Den 30. august stiller ansatte og studenter spørsmålene, og politikerne må svare.

Trine Skei Grande og Bjørnar Moxnes samt kandidater fra andre partier kommer – kommer du?

Sted: HiOA, Pilestredet 52, Oslo
Dato og tid: onsdag 30. august 2017 kl. 08.30 – 10.00

Fra de politiske partiene stiller følgende kandidater:

 • Nicolas Wilkinson, 1.-kandidat Akershus SV
 • Per Espen Stoknes, 2.-kandidat Oslo MDG
 • Bjørnar Moxnes, partileder Rødt
 • Åsmund Aukrust, 4.-kandidat Akershus, Ap
 • Henrik Asheim, 4.-kandidat Akershus H
 • Trine Skei Grande, partileder V
 • Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant SP
 • Ingunn E. Ulfsten, 1.-kandidat Akershus KrF

Ordstyrer er Elisabeth Eide fra Institutt for journalistikk og mediefag ved HiOA.

Arrangører: Studentparlamentet, Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vel møtt!

Spørsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Anders S. Lyng (NTL): tlf. 918 49 280

Les mer 0 kommentarer
Thomas Sandvik, NTL

Medlemsmøte om lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger

NTL HiOA arrangerte et lunsjmøte om lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger den 9. juni (Kjeller) og 12. juni (Pilestredet).

Thomas Sandvik fra forbundskontoret holdt foredrag om årets mellomoppgjør og de utfordringene store deler av fagbevegelsen står overfor med tanke på regjeringens lønns- og forhandlingssystemet i staten.

Leder for NTL HiOA orienterte om høstens lokale forhandlinger, og om at  NTL, Parat og Forskerforbundet ved HiOA er i dialog med administrasjonen om å fordele årets pott som et flatt kronetillegg.

Medlemmene på møtet i Pilestredet gav positive tilbakemeldinger på dette. På Kjeller var det dessverre ingen medlemmer som hadde møtt opp.

Les mer 0 kommentarer
Kjersti Barsok, NTL. Foto: Lars Berg Hemans

Fagbevegelsen og klimakampen

Hvordan kan fagbevegelsen bli en sterkere pådriver i klimakampen?

Velkommen til panelsamtale om gapet mellom en tiltagende global oppvarming og en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok.

Sted: Pilstredet 35, Auditorium PI254
Dato og tid: torsdag 12. januar 2017 kl. 14.30 – 16.00

Broen til framtiden er blitt kjent som folkets klimakonferanse, og er et samarbeid mellom forskere og fagbevegelse, miljøorganisasjoner og kirken. I forkant av konferansen den 17. februar arrangerer Institutt for journalistikk og mediefag, sammen med NTL på Høgskolen og LO i Oslo, en panelsamtale om hvordan fagbevegelsen, sammen med alliansepartnere i sivilsamfunnet, kan være med å redusere gapet mellom en tiltagende global oppvarming og en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok, både nasjonalt og globalt.

I panelet:

 • Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT forbundet
 • Kjersti Barsok, første nestleder i NTL
 • Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge
 • Ingeborg Midttømme, biskop i Møre bispedømme

Panelsamtalen ledes av Andreas Ytterstad, førsteamanuensis ved HiOA og nestleder i Concerned Scientist Norway. Han skrev boken om 100 000 klimajobber i 2013 og redigerte boken «Broen til framtiden» i 2015.

For mer info om Broen til framtiden, se broentilframtiden.com

Påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/78728.html

Arrangører er Institutt for journalistikk og mediefag, LO i Oslo og NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foto: Kjersti Barsok, nestleder i NTL. Fotograf: Lars Berg Hemans

Les mer 0 kommentarer

Medlemsmøte: Pensjon og pizza

Velkommen til NTL HIOAs første medlemsmøte i høst: “Pensjon og pizza”

Pensjon kan være både komplisert, overveldende og litt strevsomt. Åsne Refsdal og Jorunn Folkvord fra Forsvar Offentlig Pensjon gjør pensjon forståelig og tilgjengelig. Gjennom en lett og ledig innledning vil du få vite om både tjenestepensjon, AFP og folketrygd. Det blir lagt stor vekt på å forstå hvordan folketrygden har blitt endret og hva slags betydning dette har for tjenestepensjonsordningene.

Innledningen er ikke ment å lage eksperter av tilhørerne, men å gi alle en god grunninnføring og et godt grunnlag for å forstå hva som skjer framover. Spørsmål kan stilles underveis.

Det vil bli servert pizza og mineralvann så meld dere på her slik at vi vet hvor mange som kommer.

Tid: 8. september kl. 14.30-17.00

Sted: Pilestredet 48, rom S141

 

Les mer 0 kommentarer
Aksel Hagen. Foto: NTL HiOA

Høring om NTLs forsknings- og utdanningspolitikk

NTLs forbundsstyre nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe som skulle formulere forslag til NTLs politikk for forskning og utdanning. Arbeidsgruppa har analysert den generelle utviklingen i sektoren og vårt mål er at dette arbeidet vil bidra til å forbedre NTLs politikk på området.

20. juni arrangerte NTL HiOA et høringsmøte med Aksel Hagen fra arbeidsgruppen for å diskutere meldingen og forslaget til politikk.

Last ned rapporten

Arbeidsgruppa har også lagt fram et forslag til politikk for høyere utdanning og forskning. Last ned dokumentet: Forslag til politikk

Vi ber om konkrete, skriftlige innspill til politikkforslagene fra dere innen mandag 27. juni.

Disse sendes på e-post til: ntl@hioa.no

Les mer 0 kommentarer
Linn Herning. Foto: R. Gavelstad

Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?

Linn Herning fra alliansen For velferdsstaten og forfatter av boka Velferdsprofitørene holdt et spennende innlegg på NTLs lunsjmøte 13. juni med tittelen: “Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?”

Hun snakket om konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Hvilke konsekvenser vil denne utviklingen ha:

 • for kvaliteten på tjenestene?
 • for arbeidstakeres rettigheter?
 • for forvaltningen av fellesskapets skattepenger?

Hvilken rolle bør fagforeningene ta?

Dersom du ønsker å lese boken Velferdsprofitørene, kan du låne et eksemplar fra NTL-kontoret.

Les mer 0 kommentarer
Tariff skrevet med magnetbokstaver på brunt bord. Foto: colourbox.no

Lunjsmøte om tariffoppgjøret i staten

I forbindelse med meklingsresultatet  og den kommende uravstemningen i staten, så har vi invitert forbundssekretær Thomas Sandvik.

Thomas kommer for å informere om selve oppgjøret i staten og for å svare på spørsmål fra dere.

Tid: fredag 3.juni, klokken 11:00-11:45
Sted: Auditorium S141, Pilestredet 48

Ta med matpakka, NTL spanderer frukt, kaffe og te. Lunsjmøtene er rettet mot medlemmer i NTL, men det er hyggelig om du tar med en kollega som er interessert i dette temaet. Det er ingen påmelding til møtet.

 

Les mer 0 kommentarer