NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Medlemsmøter om lokale forhandlinger

Velkommen til informasjonsmøter om lokale lønnsforhandlinger på OsloMet 21. august.

Årets lokale forhandlinger (2.5.1) finner sted i uke 45 (4. til 8. november).

NTL OsloMet arrangerer informasjonsmøter for medlemmene følgende tidspunkt:

Onsdag 21. august kl. 10.00 til 11.00        Pilestredet, PA128 i P46

Torsdag 22. august kl. 11.00 til 12.00        Kjeller, B349 – OBS! Ny tid og sted

Vi vil som vanlig arrangere lønnsverksted for medlemmene der dere kan komme med konkrete spørsmål og få hjelp til kravet. Nærmere informasjon og påmelding vil komme i en egen e-post.

Kravene skal sendes på e-post til ntl@oslomet.no innen fredag 6. september kl. 14.00.

Etter medlemsmøtene sender vi ut mer informasjon.

Les mer 0 kommentarer
Kjersti Barsok

Hva er viktig for NTL i lokalvalget?

Velkomment til lunsjmøte med Kjersti Barsok den 6. september.

NTL oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalget 9. september.

I forbindelse med NTL-dagen inviterer vi til medlemsmøte der vi får høre Kjersti Barsok fra forbundskontoret snakke om viktige saker for NTL i lokalvalget. Det blir god anledning til spørsmål og diskusjon.

Tid: fredag 6. september, kl. 12-13
Sted: Pilestredet 46, Athene 2

Ta med lunsj, det blir servert te og kaffe.

OsloMet vil også stå på stand fra kl. 10.30-11.30 utenfor P46, velkommen innom!

Les mer 0 kommentarer
Deltakere på kurset Making Women Visible i Palestina

Lunsjmøte: Et faglig kvinneprosjekt i Palestina

Kom og hør om solidaritetsarbeid i Palestina fra Anka Ødegaardshaugen og Marja Lundell som har vært med og arrangert kurset Making Women Visible.

I mars 2019 ble kurset Making Women Visible gjennomført i Palestina for andre gang. NTL ved OsloMet og NTLs landsforening for universiteter og høgskoler støttet prosjektet.

Anka Ødegaardshaugen og Marja Lundell vil fortelle fra turen og gjennomføringen av kurset. Making Women Visible bygger faglig kvinnesolidaritet over landegrenser og bidrar til en sterkere faglig kvinneorganisering i Palestina.

Tid: 3. juni fra 11.30-12.30
Sted:
kommer

Bakgrunn

Palestinakomiteens Faglige Utvalgs (FU) studietur i 2017 (som NTL OsloMet deltok på) resulterte i et ønske om å gjøre noe for, og med, kvinner de møtte på besøk hos fagforeninga New Unions (NU) i byen Tulkarem på Vestbredden. I mars 2018 ble første kurs gjennomført i samarbeid med New Unions i Tulkarem. Prosjektet var så vellykka at i mars 2019 ble kurset gjennomført for andre gang.

Om kurset

Kurset gjennomføres over 3-4 dager i Palestina og består av praktiske øvelser i å holde innledninger, planlegge og lede møter og aksjoner, organisere motstand mot hersketeknikker, jobbe med egne utfordringer. Det er også innledninger om historia til den Palestinske og den norske kvinnelige fagbevegelsen og om rettigheter i arbeidslivet.

New Unions har meldt at prosjektet bidrar til at flere kvinner organiserer seg og vil være med på kurs. Kvinnene som har deltatt på kurset, har gitt tilbakemeldinger om at de har organisert motstanden sin, de støtter hverandre, er blitt bedre forhandlere, og tar oftere ordet i forsamlinger og på møter.

Fra kurset Making Women Visible i Palestina. Kvinne på talerstolen.

Les mer 0 kommentarer
Anders S. Lyng og Ingvild Nordang 2019

Nytt styre valgt

NTL OsloMet gjennomførte årsmøte 4. april 2019, og ny leder fra august er Ingvild Nordang.

Det nye styre blir virksomt fra 1. august, og inkluderer:

Leder
Ingvild Nordang

Kasserer
Hossein Emami-Bistgani

Styremedlemmer
Anniken Bakke
Asta Bye
Nina Eriksen
Amir Haghighi
Steinar Johansen
Cecilia Novas
Anders S. Lyng

Varamedlemmer
Eva S. Johnskareng
Kamran Bagheri
Berit Mathisen

Se vedlagte protokoll: Signert protokoll 2019 årsmøte

Årsmøtet takket av Anders S. Lyng etter 20 år i lederstolen. Anders fortsetter som styremedlem.

Les mer 0 kommentarer
Israel written on a speechbubble

Medlemsmøte: Akademisk boikott av Israel

LOs Robert R. Hansen og vår egen Lars Gule innleder om akademisk boikott av Israel, deretter åpnes det for debatt.

LO-kongressen 2017 konkluderte med at vi må bevege oss mot en internasjonal, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

NTL OsloMet har invitert Robert R. Hansen fra LOs internasjonale avdeling i Oslo for å snakke om LO sitt boikottvedtak, spesielt med tanke på akademisk boikott.

Førsteamanuensis Lars Gule ved NTL OsloMet er også invitert for å snakke om hvorfor akademisk boikott er viktig og hvordan dette kan iverksettes.

Det blir anledning til å stille spørsmål etter innledningene.

Tid: 11. mars kl. 14.30
Sted: Athene 1, Pilestredet 46.

Det blir servert boller og kaffe/te.

Les mer 0 kommentarer
NTL-kolleger på stand på OsloMet.

Vervekampanje ved OsloMet – del 2

Fortsett det gode vervearbeidet! Den 27. mars blir det pizzamøte med trekning og kåring av vinnerne for kampanjens del 2.

Onsdag 27. februar deltok flere av våre medlemmer på oppstarten av NTL OsloMets vervekampanje del 2 med utdeling av boller, kaffe og informasjon utafor P46. Takk til alle som bidro!

Vi hadde tilsvarende uken etter, og skal også ha det kommende onsdager fra kl. 08.00-09.00, og vi håper du stikker innom med en kollega.

Pizzamøte med kåring

Den 27. mars blir det pizzamøte med trekning og kåring av vinnerne for kampanjens del 2, i tillegg til en hovedtrekning for hele kampanjen hvor både ververe og nyvervede medlemmer kan vinne den aller største premien!

Har du lyst til å bidra? Trenger du vervemateriale, tips og råd? Ta kontakt på ntl@oslomet.no eller stikk innom kontoret vårt i 3. etg. i P46, rom PA361.

Fortsett det gode vervearbeidet, og husk at du kan vinne flotte premier, både du og den som blir verva. Og – jo større vi blir, jo sterkere blir vi!

Slår vi rekorden?

Første runde av vervekampanjen ved NTL ved OsloMet ble avsluttet i slutten av november, og vi fikk hele 19 nye medlemmer i perioden. Vi satser på å nå nye høyder i del 2 av kampanjen, og håper så mange som mulig vil engasjere seg. Vervemateriell og strøartikler kan hentes på NTL-kontoret i P46, rom PA361. Send oss gjerne en e-post i forkant slik at vi vet når du eventuelt kommer innom.

Mange flotte premier!

For hver runde:

Den som verver får:

 • Første verving: 1 radio + ett lodd til trekning
 • Etterfølgende verving – ett lodd til trekning per vervet medlem

Den som blir vervet får:

 • NTL kopp og t-skjorte og ett lodd til trekning av hovedpremien etter begge verveperioder er avsluttet
 • Premie til beste verver og den som blir trukket ut er: Gavekort på 1500,-

Etter avsluttet kampanje:

 • Trekning av en hovedpremie blant alle de som har vervet og har blitt vervet. Premien er et gavekort på 7500,-.

Jo flere vi er  – jo sterkere er vi!

 

Vennlig hilsen
Anders Schjelderup Lyng
Leder NTL ved OsloMet

 

Les mer 0 kommentarer
OSLOMET 20180814: Bilder fra studiestart 2018 på morgenen før åpningsseremonien på St. Hanshaugen. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Nye medlemsmøter

Kom på medlemsmøte og diskuter ORV-høring og rapporten om fakultetsråd vs. -styre.

Medlemsmøte: Høring om ORV-prosjektets sluttrapport

NTL ved OsloMet har mottatt høring om ORV-prosjektets sluttrapport. Basert på høringsinnspillene, vil ORV-direktør legge frem endelige forslag til tiltak for rektor.

På medlemsmøte informerer vi kort om høringa og svarer på spørsmål fra medlemmene. Rapporten er sendt ut på e-post.

I forbindelse med høringen er NTL OsloMet særlig bedt om å besvare følgende spørsmål:

 • Framstår tiltakene som foreslås som hensiktsmessige for å oppnå målene om redusert administrativ ressursbruk? Eventuelt, hvorfor ikke?
 • Framstår tiltakene som realistiske å gjennomføre? Hva står eventuelt i veien for at disse tiltakene kan la seg gjennomføre?
 • Hvordan vurderer høringsinstansene generelt dagens arbeidsdeling, ansvar og roller innenfor HR, Økonomi og Samfunnskontakt og kommunikasjon, mellom fakultetene og fellesadministrative områder?
 • På hvilken måte kan tiltakene som foreslås påvirke arbeidsmiljøet på OsloMet, positivt eller negativt?

Tid: 1. februar kl. 14-15
Sted: Pilestredet 46, PA314

Medlemsmøte: Evaluering av ordninga med fakultetsråd ved OsloMet

NTL OsloMet har mottatt høring om NIBRs evaluering av ordningen med fakultetsråd, og inviterer til medlemsmøte for å informere og svare på spørsmål.

Medforfatter av rapporten, Sigrid Stokstad, innleder.

Høringsinstansene har blitt bedt om å gi en tilbakemelding på hovedmomenter i evalueringa knytta til fakultetsrådenes faktiske virksomhet, og til å gi vurderinger om hvorvidt fakultetsrådenes(s):

 • funksjonsmåte er vesentlig forskjellig fra fakultetsstyrets
 • innfrir forventninger om mer effektivt rapporterings- og beslutningssystem
 • ivaretar de ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse

Last ned rapporten

Tid: 2. februar kl. 12.30-14
Sted: Pilestredet 46, KK-Lounge (3. etg.)

 

Les mer 0 kommentarer

Høstens lønnsforhandlinger

Arbeidet med lønnsforhandlingene har startet. NTL OsloMet inviterer til informasjonsmøte og lønnsverksted i Pilestredet og på Kjeller.

Informasjonsmøter om høstens lønnsforhandlinger

Kjeller: 31. august kl. 11.00-12.00, rom A324

Pilestredet: 31. august kl. 14.00-15.00, P46, som PA301

Lønnsverksted 3. og 4. september

I forkant av årets lokale forhandlinger (2.5.1), arrangerer vi lønnsverksted for medlemmene følgende datoer 3. september (Pilestredet) og 4. september (Kjeller).

På lønnsverkstedet får du veiledning og hjelp til å utforme ditt krav.

Det er satt av 10 minutter til rådighet til hver enkelt, dere vil få nærmere beskjed om eksakt tidspunkt.

Før lønnsverkstedet er det fint om dere har laget et utkast til krav, kravene føres på skjemaet som du finner her.

Tid til veiledning bestiller du her:

Velg det tidsrommet som passer deg best.

Siste frist for påmelding er fredag 31. august kl. 12.00

Les mer 0 kommentarer
OsloMet. Foto: John Hughes

Årsmøte 6. mars

Årsmøte for NTL ved OsloMet blir arrangert 6. mars.

Velkommen til årsmøte for NTL ved OsloMet!

 TID: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 16.00 – kl. 19.00
STED: Kurs og konferansesenteret i Pilestredet 46, rom PA318

Vi sørger for enkel bevertning.

Dagsorden årsmøtet

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Styrets årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett
 7. Valg
 8. Avslutning

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Anders Schjelderup Lyng
Leder NTL ved OsloMet

Cecilia Novas
Nestleder NTL ved OsloMet

Les mer 0 kommentarer
Heidi Bergsli. Foto: Sonja Balci, HiOA

NTL Lunsjmøte: Byens offentlige rom og kampen for fellesskapet

NTL HiOA inviterer til lunsjmøte med Heidi Bergsli fredag 22. september kl. 11-12.

Heidi Bergsli er forsker på NIBR og leder nå prosjektet Demosspace, som undersøker de demokratiske sidene ved utviklingen av offentlig rom.

I lunsjforedraget vil hun snakke om hvorfor offentlig rom er viktige for demokratiet, og hvordan de står på spill i Oslos byutvikling med fortetting og fokus på attraktivitet. Et perspektiv stiller spørsmål om hvem som har retten til byen. I Oslo blir dette et spørsmål om hvordan bysamfunnet utvikler seg dersom segregeringen øker, og dersom kun de mer bemidlede får råd til å bo og bruke byen. Hva er betydningen av offentlige rom som fellesskapsarena i en slik utvikling?

Ta gjerne med matpakka, NTL spanderer kaffe og te.

(foto: Sonja Balci)

Les mer 0 kommentarer