NTL HiOA Norsk Tjenestemannslag
Tariff skrevet med magnetbokstaver på brunt bord. Foto: colourbox.no

Lunjsmøte om tariffoppgjøret i staten

I forbindelse med meklingsresultatet  og den kommende uravstemningen i staten, så har vi invitert forbundssekretær Thomas Sandvik.

Thomas kommer for å informere om selve oppgjøret i staten og for å svare på spørsmål fra dere.

Tid: fredag 3.juni, klokken 11:00-11:45
Sted: Auditorium S141, Pilestredet 48

Ta med matpakka, NTL spanderer frukt, kaffe og te. Lunsjmøtene er rettet mot medlemmer i NTL, men det er hyggelig om du tar med en kollega som er interessert i dette temaet. Det er ingen påmelding til møtet.

 

Les mer 0 kommentarer

Brudd i forhandlingene i staten

En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

Regjeringen har vist sitt sanne ansikt i disse forhandlingene. Dette er et angrep på våre medlemmer og deres rettigheter, sier en oppgitt LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Les mer her: http://www.lostat.no/forsiden/brudd-i-staten-article1924-6.html

Staten styrte fram brudd

Staten tilbød oss smuler i generelle tillegg, samtidig som de ville snu opp ned på forhandlingssystemet med alt ut lokalt, uten streikerett, sier NTL-leder John Leirvaag.

Les mer her: https://medlem.ntl.no/nyheter?p_document_id=134035

Også Unio og YS brøt med staten

To timer etter at LO Stat hadde vendt tommelen ned for statens siste tilbud, brøt også YS og Unio forhandlingene i statsoppgjøret. -Jeg er oppgitt over at staten velger å underskrive avtale med bare en av hovedsammenslutningene, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Les mer her: http://www.lostat.no/forsiden/ogsa-unio-og-ys-brot-med-staten-article1925-6.html

Fare for storstreik i staten

Streikefaren i staten regnes som stor etter at tre av fire hovedsammenslutninger brøt forhandlingene med staten natt til søndag.

Les mer her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fare-for-storstreik-i-staten-8453087.html

 

Les mer 0 kommentarer

Nå er det opp til medlemmene

av lyng

Flertallet i LO Stats forhandlingsutvalg sa i dag tidlig ja til et forslag fra riksmekleren.

Hentet fra ntl.no

Forslaget innebærer en samlet lønnsøkning på linje med privat sektor.

Med en arbeidsgiver som angrep opparbeidede rettigheter og fokuserte på prosenttillegg og store potter til lokale forhandlinger var det dette vi klarte å hente ut under meklingen. Nå er det opp til medlemmene å bestemme. NTL-leder John Leirvaag

– Dette er ikke en seier for noen, men vi oppnådde det som var aller viktigst for oss, nemlig å slå tilbake angrepene på det kollektive avtaleverket i staten. Også i framtiden vil tariffoppgjøret i staten fordeles på generelle tillegg til alle, justeringer av stillingskoder og lønnsrammer og avsetninger til lokale forhandlinger.

Rammen i oppgjøret blir om lag 3,3%, og er dermed på linje med privat sektor. På de laveste lønnstrinnene blir det kronetillegg på mellom 6500 og 8800 kroner, og fra lønnstrinn 54 og oppover blir det et prosenttillegg på 1,98% av lønnstrinnsverdien.

Betydelig pott til lokale forhandlinger

Samtidig blir 1,75% (per dato) satt av til lokale forhandlinger i de statlige virksomhetene til høsten. Det tilsvarer 0,98 i årsvirkning. I motsetning til ved de siste oppgjørene ble det denne gangen ikke gitt føringer eller anbefalinger for hva som skal prioriteres i de lokale forhandlingene.

– Regjeringen viser med det store lokale potten uten føringer at de ikke er interessert i verken likelønnsproblematikken eller å jevne ut forskjellene mellom høytlønte og lavlønte, sier Leirvaag.

Justeringer av lønnsrammer og lønnsspenn

I seks av lønnsrammene, nr 3, 9, 14, 15, 17 og 39, opprettes et nytt trinn på toppen i rammene. Dermed har de ansatte som lønnes etter disse lønnsrammene mulighet til ett ansiennitetsopprykk mer enn tidligere.

På samme måte utvides de såkalte lønnsspennene, det vil si innplasseringssystemet for i hovedsak de høyest lønte stillingene, der det ikke er ansiennitetsopprykk, men direkte innplassering. Lønnsspennene utvides både i topp og bunn, slik at de som fra før ligger på det laveste lønnstrinnet i lønnsspennet automatisk blir flyttet opp ett lønnstrinn.

Les mer 0 kommentarer
Tone Rønoldtangen, leder LO Stat. Foto: Pål Andreassen

Første streikeuttak fra LO Stat

av lyng

Blir det ikke løsning i meklingen i statsoppgjøret, vil LO Stat ta ut 4335 medlemmer i sine forbund den 26. mai.

Blir det ikke løsning i meklingen i statsoppgjøret, vil LO Stat ta ut 4335 medlemmer i sine forbund den 26. mai.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen sier at meklingen fortsetter som normalt fram mot fristen 25. mai ved midnatt.

– Det er bare Riksmekleren som kan kommentere det som skjer i meklingen, men vi jobber hardt for å finne en løsning, sier hun.

Et uttak på ca 4300 er rundt 10 prosent av LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Først og fremst er uttaket rettet mot arbeidsgiver, men selvfølgelig vil en eventuell streik merkes også blant publikum.

– Vi er uansett innstilt på å gi dispensasjoner for å unngå at liv og helse blir truet, sier hun.

– Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at de er motivert og klar hvis det blir nødvendig å streike, konstaterer hun.

Se hele uttaket her

Les mer 0 kommentarer