NTL HiOA Norsk Tjenestemannslag

Om oss

NTL Høgskolen i Oslo og Akershus

NTL Høgskolen i Oslo og Akershus er en aktiv fagforening som ivaretar dine interesser og rettigheter i arbeidslivet samtidig som vi engasjerer oss for en bedre samfunnsutvikling. Vi vil ha en forutsigbar og rettferdig lønnspolitikk, og vi vil gi alle grupper en god lønnsutvikling. Alle kan bli medlem hos oss – både tilsatte ved høgskolen og studentene.

NTL Høgskolen i Oslo og Akershus arbeider for å bedre lønns- og arbeidsforholdene ved HiOA. Er du uorganisert, har du liten innflytelse på arbeidssituasjonen din. Ved å stå sammen i en aktiv fagforening kan vi få gjennom kravene våre når det gjelder bedre lønn, større medbestemmelse og tryggere ansettelsesforhold. Fagforeningen gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har og passer på at arbeidsgiveren overholder de lover og avtaler som ivaretar våre interesser.

NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus er den nest største fagforeningen ved høgskolen. Vi organiserer tilsatte – i alle avdelinger og på alle nivåer. Vi vil holde våre medlemmene kontinuerlig oppdatert om hva som skjer i NTL og i møter med HiOA. Som NTL medlem får du informasjon om aktuelle saker, faglige kurs og konferanser og sosiale sammenkomster – fortrinnsvis via e-post og på disse hjemmesidene. I tillegg får du NTLs fagblad Tjenestemannsbladet. Som NTL medlem har du norges beste innboforsikring og du har tilgang til mange andre flotte medlemsfordeler gjennom LO Favør. Mer om dette kan du lese på NTLs hjemmesider .

Gjennom fagforeningen kan nye idéer og krav utformes, og du kan være med på å få gjennnomført saker du mener er viktige på din arbeidsplass og i samfunnet ellers. Ønsker du å få tilsendt informasjon – eller ønsker du å bli medlem i NTL Høgskolen i Oslo og Akershus, ta kontakt.

Vår adresse er:

NTL
Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilestredet 46
0167 Oslo
Telefon: 67 23 58 16
E-post: ntl@hioa.no