NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Tillitsvalgte

HOVEDTILLITSVALGT OG ØVRIGE TILLITSVALGTE I NTL

STYRET

Anders S. Lyng

Hovedtillitsvalg Anders S. Lyng

Leder og hovedtillitsvalgt: Anders S. Lyng

Nestleder: Cecilia Novas

Kasserer: Berit Mathisen

Studieleder: Anniken Bakke

Verveansvarlig: Amir Haghighi

Sekretær: Nina Eriksen

Ungdomsansvarlig: Cecilia Novas

Styremedlem: Asta Bye

Styremedlem: Steinar Johansen

Varamedlem:  Kamran Bagheri

Varamedlem: Ingvild Nordang

Varamedlem: Eva Skals Johnskareng

 

Plasstillitsvalgte

Fakultet HF: Asta Bye

Fakultet LUI: Ola Uvaas og Kristen Nordhaug

Fakultet SAM: Yan Hoffmann

Fakultet TKD: Rune Orderløkken og Tonje Skeie Bakke

Fellesadministrasjonen: Ingvild Nordang

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA):  Nina Eriksen

NOVA: Nina Eriksen
NIBR: Kim Astrup
SIFO: Christian Poppe
AFI: Eivind Falkum

 

REVISORER:

Frode Kann
Liv Bjørgum

VALGKOMITÉ

Hossein Emami-Bistgani
Kristen Nordhaug
Aril Bakken
Marte Granlund