NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag

Tillitsvalgte

HOVEDTILLITSVALGT OG ØVRIGE TILLITSVALGTE I NTL

STYRET

Leder og hovedtillitsvalgt:  Ingvild Nordang

Nestleder: Nina Eriksen

Kasserer: Hossein Emami-Bistgani

Studieleder: Anniken Bakke

Verveansvarlig: Amir Haghighi

Sekretær: Anders S. Lyng

Styremedlem: Cecilia Novas

Styremedlem: Asta Bye

Varamedlem:  Kamran Bagheri

Varamedlem: Berit Mathisen

Varamedlem: Eva Skals Johnskareng

 

Plasstillitsvalgte

Fakultet HF: Asta Bye

Fakultet LUI: Ola Uvaas og Kristen Nordhaug

Fakultet SAM: Yan Hoffmann

Fakultet TKD: Rune Orderløkken og Mari Devik

Fellesadministrasjonen: Ingvild Nordang

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA):  Nina Eriksen

NOVA: Nina Eriksen
NIBR: Kim Astrup
SIFO: Christian Poppe
AFI: Eivind Falkum

 

REVISORER:

Frode Kann
Anne-Lise Aasbø

VALGKOMITÉ

Marte Granlund (leder)
Kristen Nordhaug
Kari Johnsrud